Child Welfare แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Child Welfare แปลว่า
พฤษภาคม 29, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Child Welfare แปลว่า

Child Welfare
(Child Welfare อ่านว่า ชายลํดํ เวลแฟ)
Child Welfare แปลว่า สถานสงเคราะห์เด็กทารก

ตัวอย่างประโยค Child Welfare ภาษาอังกฤษ

with the Orleans Parish dept of Child Welfare Services.
(วิธ ดิ โอรีอินสฺ Parish dept อ็อฝ ชายลํดํ เวลแฟ เซ๊อร์ฝิซ)
แผนกสังคมสังเคราะห์เด็ก ออร์ลินพาร์ริช