Charts แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Charts แปลว่า

Charts
(Charts อ่านว่า ชาร์ท)
Charts แปลว่า การขึ้นอันดับ การทำสถิติ [n.]

ตัวอย่างประโยค Charts ภาษาอังกฤษ

We checked the tidal Charts and the uh… ALT.
(วี เช็ค เดอะ ไทดแอ็ล ชาร์ท แซน ดิ อา ออท)
เราเช็คตารางน้ำขึ้นน้ำลง และ เออ…มันเป็น