Certified แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Certified แปลว่า

Certified
(Certified อ่านว่า เซอทิไฟ)
Certified แปลว่า ที่มีการรับรอง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Certified ภาษาอังกฤษ

that qualifies you as a Certified prodigy?
(แดท ควาเลอฟายสฺ ยู แอส ซา เซอทิไฟ พรอดอิจิ)
นั่นบอกว่าคุณ เป็นพวกอัจฉริยะหรอกเหรอ?