Cellular แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cellular แปลว่า

Cellular
(Cellular อ่านว่า เซลลิวเลอะ)
Cellular แปลว่า โทรศัพท์มือถือ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Cellular ภาษาอังกฤษ

Midwest Cellular regarding your…
(มิดเวส เซลลิวเลอะ regardings ยุร)
ฐานข้อมูลของคุณ
You have the most incredible Cellular structure I’ve ever seen.
(ยู แฮ็ฝ เดอะ โมซท อินเคร๊ดิเบิ้ล เซลลิวเลอะ สทรั๊คเจ่อร แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
คุณมีโครงสร้างของเซลที่น่าเหลือเชื่อที่สุด เท่าที่ฉันเคยพบมา