Celibacy แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Celibacy แปลว่า

Celibacy
(Celibacy อ่านว่า เซลอิบะซิ)
Celibacy แปลว่า พรหมจรรย์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Celibacy ภาษาอังกฤษ

practice such rigorous Celibacy.
(แพร๊คทิ๊ซ ซัช รีกเออะรัซ เซลอิบะซิ)
ฝึกเธอให้อยู่เป็นโสดอย่างเคร่งครัด