Cash Register แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cash Register แปลว่า

Cash Register
(Cash Register อ่านว่า แค๊ช รีจิ๊สเตอร์)
Cash Register แปลว่า เครื่องคิดเงิน [n.]

ตัวอย่างประโยค Cash Register ภาษาอังกฤษ

This Cash Register lady is mean.
(ดิส แค๊ช รีจิ๊สเตอร์ เล๊ดี้ อีส มีน)
นี่มันเป็นของให้ผู้หญิงนะเฟ้ย