Carve Up แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Carve Up แปลว่า

Carve Up
(Carve Up อ่านว่า คาฝ อั๊พ)
Carve Up แปลว่า แบ่งแยก แบ่งปัน เจตนาทำร้าย [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Carve Up ภาษาอังกฤษ

Where is he planning to Carve Up the proceeds?
(แวร์ อีส ฮี แพลนนิง ทู คาฝ อั๊พ เดอะ โพรซี๊ด)
เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว