Carried Away แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Carried Away แปลว่า

Carried Away
(Carried Away อ่านว่า แคร์รี่ อะเวย์)
Carried Away แปลว่า เคลิบเคลิ้ม ลืมตัว [adj.]

ตัวอย่างประโยค Carried Away ภาษาอังกฤษ

I’m sorry. Got Carried Away there.
(แอม ซ๊อรี่ ก็อท แคร์รี่ อะเวย์ แดร์)
ผมขอโทษ ผมอินมากไปหน่อย