Cardiac แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cardiac แปลว่า

Cardiac
(Cardiac อ่านว่า คารํดิแอค)
Cardiac แปลว่า การเต้นของหัวใจ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Cardiac ภาษาอังกฤษ

No sign of Cardiac anomaly or unusual brain activity.
(โน ซายน อ็อฝ cardiac อะนอมอะลิ ออ อันยูฉวล เบรน แอ็คทีฝอิทิ)
ไม่พบการทำงานผิดปกติของหัวใจหรือสมองครับ