Carbon Dating แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Carbon Dating แปลว่า

Carbon Dating
(Carbon Dating อ่านว่า ค๊าร์บ้อน แดซทิง)
Carbon Dating แปลว่า การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่ [n.]

ตัวอย่างประโยค Carbon Dating ภาษาอังกฤษ

Carbon Dating puts the Cube here around 10,000 BC.
(ค๊าร์บ้อน เดทดิง พุท เดอะ คิ้วบํ เฮียร อะราวนฺดฺ 10 , 000 BC)
วัดอายุคาร์บอน มันอยู่บนโลกตั้งแต่ หมื่นปีก่อนคริสตกาล