Captain Of Industry แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [sl.] Slang (คำสแลง), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Captain Of Industry แปลว่า

Captain Of Industry
(Captain Of Industry อ่านว่า แค๊พเท่น อ็อฝ อิ๊นดัสทรี่)
Captain Of Industry แปลว่า นายทุน [sl.]

ตัวอย่างประโยค Captain Of Industry ภาษาอังกฤษ

I’m a Captain Of Industry.
(แอม มา แค๊พเท่น อ็อฝ อิ๊นดัสทรี่)
แต่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม