Calves แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Calves แปลว่า

Calves
(Calves อ่านว่า คาฝ)
Calves แปลว่า น่อง [p.]

ตัวอย่างประโยค Calves ภาษาอังกฤษ

Look at the Calves
(ลุค แกท เดอะ คาฝ)
ดูลูกวันนั้นซิ