Calamity แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Calamity แปลว่า

Calamity
(Calamity อ่านว่า คะแลมอิทิ)
Calamity แปลว่า ภัยพิบัติ เหตุการณ์ที่เลวร้าย [n.]

ตัวอย่างประโยค Calamity ภาษาอังกฤษ

You’ve instigated this Calamity
(ยู๊ฟ อีนซทิเกท ดิส คะแลมอิทิ)
คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้