Calamitous แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Calamitous แปลว่า

Calamitous
(Calamitous อ่านว่า คะแลมอิทัซ)
Calamitous แปลว่า เกี่ยวกับภัยพิบัติ ที่เป็นหายนะ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Calamitous ภาษาอังกฤษ

with Calamitous consequences.
(วิฑ คะแลมอิทัซ คอนซิคเว็นซ)
กับผลหายนะที่ตามมา