Butterscotch แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Butterscotch แปลว่า

Butterscotch
(Butterscotch อ่านว่า บั๊ทเท่อรํซค็อช)
Butterscotch แปลว่า ขนมชนิดหนึ่ง [n.]

ตัวอย่างประโยค Butterscotch ภาษาอังกฤษ

That are like Butterscotch sundaes
(แดท อาร์ ไล๊ค butterscotch ซันดี)
ที่เหมือนไอศครีมบัตเตอร์สก็อตช์