Butcher แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Butcher แปลว่า

Butcher
(Butcher อ่านว่า บูชเออะ)
Butcher แปลว่า คนขายเนื้อ คนฆ่าสัตว์ขาย [n.]

ตัวอย่างประโยค Butcher ภาษาอังกฤษ

then I cut off the other, and I’m not a good Butcher!
(เด็น นาย คัท ออฟฟ ดิ อัฑเออะ , แอ็นด แอม น็อท ดา กุด บูชเออะ !)
แล้วก็ตัดทิ้งอีกข้างหนึ่ง และผมก็ไม่ใช่คนชำแหละเนื้อที่ดี!