Burp แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Burp แปลว่า

Burp
(Burp อ่านว่า เบลิบ)
Burp แปลว่า เรอ [vi.]

ตัวอย่างประโยค Burp ภาษาอังกฤษ

I knew you were gonna Burp, but the vomit thing was awesome!
(ไอ นยู ยู เวอ กอนนะ burp , บัท เดอะ ฝอมอิท ธิง วอส ออซัม !)
ชั้นนึกว่าแกจะแค่เรอซะอีก แต่อ้วกนี่สุดยอดไปเลย
l knew you were gonna Burp, but the vomit thing was awesome!
(แอล นยู ยู เวอ กอนนะ burp , บั๊ท เดอะ โฝ๊หมิท ทริง วอส ออซัม !)
ฉันรู้ว่านายต้องเรอ แต่อ๊วกนี่เหลือความคาดหมายจริงๆ