Brooding แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Brooding แปลว่า

Brooding
(Brooding อ่านว่า บรูดดิง)
Brooding แปลว่า ครุ่นคิด กก ฟัก หนักอก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Brooding ภาษาอังกฤษ

But then, after, you know, months of Brooding
(บั๊ท เด็น , แอ๊ฟเท่อร , ยู โนว์ , มั้นธ อ็อฝ broodings)
หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย