Broaden แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Broaden แปลว่า

Broaden
(Broaden อ่านว่า บรอเดน)
Broaden แปลว่า ขยับขยาย ทำให้กว้าง [vt.]

ตัวอย่างประโยค Broaden ภาษาอังกฤษ

Okay, next, Broaden your diaphragm.
(โอเค , เน๊กซท , broaden ยุร ไดอัฟแร็ม)
โอเค ต่อไปก็ ขยายกระบังลม