According แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

According แปลว่า

According
(According อ่านว่า แอ๊คคอร์ดดิง)
According แปลว่า ตาม ที่เห็นด้วย [adj.]

ตัวอย่างประโยค According ภาษาอังกฤษ

I’m so glad it’s all gone According to plan.
(แอม โซ กแล็ด อิทซ ซอร์ กอน แอ็คคอดดิง ทู แพล็น)
ยินดีด้วยที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

Act According to his wishes and don’t treat him well.
(แอ็คท แอ็คคอดดิง ทู ฮิส วิซเชรด แซน ด้อนท์ ทรีท ฮิม เว็ล)
ทำอย่างที่เค้าต้องการแล้วก็ไม่ต้องดูแลเค้าให้ดี

Jongshin and Sooro are ‘How are you related to Jongkook?’ acting According to plan But we came because we knew.
(Jongshin แอ็นด Sooro อาร์ เฮา อาร์ ยู ริเลท ทู Jongkook แอคทิง แอ็คคอดดิง ทู แพล็น บัท วี เคม บิคอส วี นยู)
จองชินกับซูโรถาม”คุณเกี่ยวข้องอะไรกับจองกุ๊ก? แสดงไปตามแผน” แต่เรามาเพราะว่าเราอยากรู้

Jongshin and Sooro are ‘How are you related to Jongkook?’ acting According to plan
(Jongshin แอ็นด Sooro อาร์ เฮา อาร์ ยู ริเลท ทู Jongkook แอคทิง แอ็คคอดดิง ทู แพล็น)
จองชินกับซูโรถาม”คุณเกี่ยวข้องอะไรกับจองกุ๊ก? แสดงไปตามแผน”

Or is she merely acting According to Jongkook’s plan?
(ออ อีส ชี เมียลิ แอคทิง แอ็คคอดดิง ทู Jongkooks แพล็น)
หรือว่าเธอแสดงไปตามแผนของจองกุ๊ก?

an expiration date. According to their calender,
(แอน เอคซพิเรฌัน เดท แอ็คคอดดิง ทู แด แคลเอ็นเดอะ ,)
อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา

But According to my digital readout here, we’ve still got another six hours…
(บั๊ท แอ็คคอดดิง ทู มาย ดิจิตอล readout เฮียร , หวีบ สทิลล ก็อท อะน๊าเทร่อร์ ซิกซ์ เอาเอ้อร์)
ตามเวลาตรงนี้เราจะมี เวลาอีก 6 ชั่วโมง…

REED: Do According to Rumi. Iove has to be devastating?
(รีด : ดู แอ็คคอดดิง ทู Rumi Iove แฮ็ส ทู บี เดฝเวตสเตดิง)
รูมี่ เชื่อว่าความรักคือการทำลายล้างงั้นเรอะ?

because it’s not built According to the laws of aerodynamics
(บิคอส อิทซ น็อท บิลท แอ็คคอดดิง ทู เดอะ ลอว์ อ็อฝ แอโระไดแนมอิคซ)
เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์

if everybody decided to act According to their conscience?
(อิ๊ฟ เอวี่บอดี้ ดีไซด์ ทู แอ๊คท แอ็คคอดดิง ทู แดร์ คอนเฌ็นซ)
ถ้าทุกคนตัดสินใจทำตามมโนธรรมกันหมด

Does she really believe that Matsuda will act According to what she’s written?
(โด ชี ริแอ็ลลิ บีลี๊ฝ แดท Matsuda วิล แอ๊คท แอ็คคอดดิง ทู ว๊อท ชี วึ้น)
เธอเชื่อว่ามัตซูดะจะทำตามที่เธอเขียนใช่ไหม

Not According to public record, sir.
(น็อท แอ็คคอดดิง ทู พับลิค เร๊คขอร์ด , เซ่อร์)
เท่าที่เป็นข้อมูลออกมาไม่มีครับ

And because, According to Chris, we have less than 36 hours…
(แอนด์ บิคอส , แอ็คคอดดิง ทู คริส , วี แฮ็ฝ เลซ แฑ็น 36 เอาเอ้อร์)
และเพราะว่า คริส เรามีเวลาน้อยกว่า 36 ชั่วโมงนะ

It was thought that the winnings were decided According to this,
(อิท วอส ธอท แดท เดอะ วีนนิง เวอ ดีไซด์ แอ็คคอดดิง ทู ดิส ,)
ผู้ชนะจะถูกตัดสินตามแนวความคิดนี้

The worst scenario According to Akiyama
(เดอะ เวิ๊ร์สท ซิเนริโอ แอ็คคอดดิง ทู Akiyama)
สถานการณ์ที่แย่ที่สุดตามที่อากิยามะคิด

Endless days in my chaise The whole world According to moi
(เอ็นเล็ซ เดย์ ซิน มาย เฌส เดอะ โฮล เวิลด แอ็คคอดดิง ทู โมย)
จบลงบนเตียง โลกทั้งใบขึ้นอยู่กับตัวฉัน

If everything goes According to my plan then…
(อิ๊ฟ เอ๊วี่ติง โกซ แอ็คคอดดิง ทู มาย แพลน เด็น)
ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับแผนฉัน งั้น…

And According to this contract you have no right over Angel.
(แอนด์ แอ็คคอดดิง ทู ดิส ค๊อนแทรคทํ ยู แฮ็ฝ โน ไร๊ท โอ๊เฝ่อร แอ๊งเจล)
และข้อตกลงในสัญญานี้ คุณไม่มีสิทธิในตัวแองเจิ้ล

Now let’s stand According to the ranking that we think we are.
(นาว เล็ท สแทนด์ แอ็คคอดดิง ทู เดอะ rankings แดท วี ทริ๊งค วี อาร์)
ตอนนี้มายืนเรียงตามลำดับที่คิดว่าจะได้

You have to go According to your feelings too.
(ยู แฮ็ฝ ทู โก แอ็คคอดดิง ทู ยุร ฟีลอิง ทู)
คุณต้องเห็นด้วยกับความรู้สึกด้วย

If you act According to Kopa’s fortunes,
(อิ๊ฟ ยู แอ๊คท แอ็คคอดดิง ทู Kopas ฟ๊อร์จูน ,)
ถ้าคุณเห็นด้วยกับโคปะ

And here’s what it said, According to the press.
(แอนด์ เฮียร ว๊อท ดิธ เซ็ด , แอ็คคอดดิง ทู เดอะ เพรส)
ตามรายงานข่าว นี่คือสิ่งที่บันทึกนั้นบอก

Yes. According to her, I’m…
(เย็ซ แอ็คคอดดิง ทู เฮอ , แอม)
ครับ สำหรับเธอแล้ว

That’s all According to plan.
(แด้ท ซอร์ แอ็คคอดดิง ทู แพลน)
เป็นไปตามแผนเลย

We sort them According to the players
(วี ซ๊อร์ท เด็ม แอ็คคอดดิง ทู เดอะ เพย์เยอร์)
พวกเราจะคัดแยกมัน