Brickwork แปลว่า

พฤษภาคม 28, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Brickwork แปลว่า

Brickwork
(Brickwork อ่านว่า บริ๊คเวิ๊ร์ค)
Brickwork แปลว่า สิ่งที่ก่อขึ้นด้วยอิฐ [n.]

ตัวอย่างประโยค Brickwork ภาษาอังกฤษ

What’s all this Brickwork?
(ว๊อท ซอร์ ดิส brickwork)
แล้วอิฐพวกนี้ล่ะทำไง