Bookshelf แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bookshelf แปลว่า

Bookshelf
(Bookshelf อ่านว่า บุ๊คเช๊ลฟ)
Bookshelf แปลว่า ชั้นวางหนังสือ [n.]

ตัวอย่างประโยค Bookshelf ภาษาอังกฤษ

In your father’s office, below the Bookshelf is his personal safe.
(อิน ยุร ฟ๊าเท่อร อ๊อฟฟิซ , บีโลว์ เดอะ bookshelf อีส ฮิส เพอซแน็ล เซฟ)
ห้องทำงานพ่อนาย ที่ใต้ชั้นหนังสือ มีตู้เซปส่วนตัวของเขา