Bonkers แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bonkers แปลว่า

Bonkers
(Bonkers อ่านว่า บ็องเกิดสฺ)
Bonkers แปลว่า เป็นบ้า [adj.]

ตัวอย่างประโยค Bonkers ภาษาอังกฤษ

but it’s supposed to be Bonkers.
(บั๊ท อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี bonkers)
แต่ถ้าเกิดเราแม่งเป็นคนบ้า