Fight แปลว่า

มีนาคม 3, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fight แปลว่า

Fight
(Fight อ่านว่า ไฟ้ท)
Fight แปลว่า ต่อสู้ [n.]

ตัวอย่างประโยค Fight ภาษาอังกฤษ

Got into a Fight with Dad over the check. Got into a Fight with Dad about money.
(ก็อท อีนทุ อะ ไฟท วิฑ แด็ด โอเฝอะ เดอะ เช็ค ก็อท อีนทุ อะ ไฟท วิฑ แด็ด อะเบาท มันอิ)
ได้ล่ะ ขอบคุณครับ คุณต้องระวังมากกว่านี้นะเพื่อน

Got into a Fight with Jenny about all the fighting.
(ก็อท อีนทุ อะ ไฟท วิฑ เจนนิ อะเบาท ดอร์ เดอะ ไฟท์ดิง)
ทะละกับพ่อเรื่องเช็ค ทะเลาะกับพ่อเรื่องเงิน

Come on, buddy. I had a Fight with my wife. Let me just sulk.
(คัมมอน , บัดดิ ไอ แฮ็ด อะ ไฟท วิฑ มาย ไวฟ เล็ท มี จัซท ซัลค)
ไม่เอาน่าเพื่อน ฉันทะเลาะกับเมียก็จริง แต่แค่เคืองนิดหน่อย

And isn’t that why we work so hard now, why we Fight for every inch,
(แอ็นด อีสซึ่น แดท ฮไว วี เวิค โซ ฮาด เนา , ฮไว วี ไฟท ฟอ เอฝริ อินช ,)
นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า

The summer legend, a Fight 1 vs 4…
(เดอะ ซัมเมอะ เลจเอ็นด , อะ ไฟท 1 vs 4)
ตำนานในช่วงฤดูร้อน การต่อสู้ 1 ต่อ 4

We have to Fight a few times at least.
(วี แฮ็ฝ ทู ไฟท ดา ฟยู ไทม แอ็ท ลีซท)
เราจะต้องต่อสู้กันเล็กน้อย แล้วก็

Though some were able to eat the meat while others didn’t… a Fight that will continue til the end…
(โธ ซัม เวอ เอ๊เบิ้ล ทู อีท เดอะ มีท ฮไวล อัฑเออะ ดิ๊นอิน ดา ไฟท แดท วิล ค็อนทีนยู ทิล ดิ เอ็นด)
ถึงบางคนจะได้กินเนื้อ และบางคนจะไม่ได้กิน…การต่อสู้ก็จะดำเนินต่อไปจนจบ

In the Monkey Bar Fight game, you’ll be using this to knock off your opponent team.
(อิน เดอะ มังคิ บา ไฟท เกม , โยว บี ยูสซิง ดีซ ทู น็อค ออฟฟ ยุร อ็อพโพเน็นท ทีม)
เกมส์สู้บนบาร์ลิง เราจะใช้เจ้าสิ่งนี้ทำลายทีมคู่ต่อสู้

You’re not gonna Fight me on this?
(ยัวร์ น็อท กอนนะ ไฟท มี ออน ดีซ)
นี่จะไม่เถียงฉันหรอกหรอ?

How will she Fight this heartbreak…
(เฮา วิล ชี ไฟท ดีซ ฮาร์ทเบรก)
เธอจะต่อสู้ต่อความเจ็บปวดได้อย่างไร

The Fight is heating up!
(เดอะ ไฟท อีส ฮีดิง อัพ !)
การต่อสู้ได้ร้อนระอุขึ้นแล้ว !

I don’t know what this snowball Fight was for, but…
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดีซ snowball ไฟท วอส ฟอ , บัท)
ผมไม่รู้ว่าการปาหิมะสู้กันเนี่ยสำหรับอะไร แต่…

As the snowball Fight ends, this has been Yoo Jae Suk for SBS.
(แอ็ส เดอะ snowball ไฟท เอ็นด , ดีซ แฮ็ส บีน Yoo Jae Suk ฟอ SBS)
ในตอนที่เกมส์ปาหิมะจบลง นี่คือยู แจซอกแห่งSBS

Dhampir? Fight with stakes?
(Dhampir ไฟ้ท วิธ สเท๊ค)
แดมเพียร์? สู้ด้วยเหล็กเงิน?

You don’t Fight fair.
(ยู ด้อนท์ ไฟ้ท แฟร์)
คุณเถียงข้าง ๆ คู ๆ นี่

spoiling for a Fight and you gave it to me.
(spoilings ฟอร์ รา ไฟ้ท แอนด์ ยู เกฝ อิท ทู มี)
ทำตัวไม่ดีจึงทะเลาะกันและลูก ทำให้แม่

We Fight and we fuck. And, that’s what we do.
(วี ไฟ้ท แอนด์ วี ฟัค แอนด์ , แด้ท ว๊อท วี ดู)
เราสู้กันและเราร่วมรักกัน นั่นแหละที่เราทำ

Well, I say there’s never a wrong time to Fight for what is rightfully yours.
(เวลล , ไอ เซย์ แดร์ เน๊เฝ่อร์ รา รอง ไทม์ ทู ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท อีส ไรทฟุลิ ยุร)
บางคนบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต่อสู้เรื่องค่าจ้าง

These pacifists. They say they won’t Fight on conscience.
(ฑิส แพซอิฟิซท เด เซย์ เด ว็อนท ไฟ้ท ออน คอนเฌ็นซ)
พวกลัทธิอหิงสาเหล่านี้ บอกว่า เขาไม่ยอมรบเพราะขัดมโนธรรม

We must Fight with Kira
(วี มัสท์ ไฟ้ท วิธ Kira)
เราต้องสู้กับคิระ

I’m happy to Fight along with you
(แอม แฮ๊พพี่ ทู ไฟ้ท อะลอง วิธ ยู)
ฉันมีความสุขที่ได้ต่อสู้ร่วมกันกับนาย

I think that they’re gonna make you Fight for it.
(ไอ ทริ๊งค แดท เดรว กอนนะ เม้ค ยู ไฟ้ท ฟอร์ อิท)
ผมคิดว่า พวกเขาจะได้ทำให้คุณต่อสู้เพื่อให้ได้มันมา

Of one brave warrior who must Fight for her land.
(อ็อฝ วัน เบร๊ฝ ว๊อร์ริเอ้อร์ ฮู มัสท์ ไฟ้ท ฟอร์ เฮอ แลนด์)
ของนักรบผู้กล้าคนหนึ่ง ซึ่งต้องต่อสู้เพื่อดินแดนของเธอ

You can’t Fight it and neither can I. Go! More dynamite.
(ยู แค็นท ไฟ้ท ดิธ แอนด์ ไน๊เธ่อร์ แคน นาย โก ! โม ไดนะไมท)
นายห้ามฉันไม่ได้ เอาระเบิดมาเพิ่ม

We’re not starting a knife Fight in the Crimson and we’re not suing anybody.
(เวีย น็อท ซทาททิง อะ ไน๊ฟ ไฟ้ท อิน เดอะ คริมเซิน แอนด์ เวีย น็อท suings เอนอิบอดิ)
เราจะไม่เริ่มสู้ด้วยมีดในคริมซัน และเราจะไม่ฟ้องร้องใคร