Reach แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Reach แปลว่า

Reach
(Reach อ่านว่า รี๊ช)
Reach แปลว่า มาถึง ระยะที่ไปถึง [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Reach ภาษาอังกฤษ

No one’s out of Reach for me. You wanna put money on that?
(โน วัน เอาท อ็อฝ รีช ฟอ มี ยู วอนนา พัท มันอิ ออน แดท)
ไม่มีใครบอกคุณสินะว่านี่มันยากขนาดไหน ตรงไหนกันล่ะ?

Your hand can’t Reach right? [Ostracized]
(ยุร แฮ็นด แค็นท รีช ไรท [ ออซทระไซส ])
มือนายเอื้อมไม่ถึงใช่มั้ย? [ขับไล่]

Your hand can’t Reach right?
(ยุร แฮ็นด แค็นท รีช ไรท)
มือนายเอื้อมไม่ถึงใช่มั้ย?

I can’t.. I can’t Reach it
(ไอ แค็นท ไอ แค็นท รีช อิท)
ฉันแตะมันไม่ถึงน่ะ

Continue straight until you Reach Pier 15.
(ค็อนทีนยู ซทเรท อันทีล ยู รีช เพีย 15)
ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึงท่าเรือ 15

The ash cloud will Reach Washington in 7 hours.
(ดิ แอ็ฌ คเลาด วิล รีช วอฌอิงทัน อิน 7 เอาร)
กลุ่มเมฆขี้เถ้าจะมาถึงวอชิงตันภายใน 7 ชั่วโมง

We expect the tsunamis to Reach land fall on every continent.
(วี เอ็คซเพคท เดอะ tsunamis ทู รีช แล็นด ฟอล ออน เอฝริ คอนทิเน็นท)
เราคาดว่าคลื่นซึนามิจะซัดเข้าทำลายทุก ๆ ทวีป

It’s obvious that the Family’s men will never Reach the rapper’s standard We’ve never rapped before. Sudden outburst
(อิทซ ออบเฝียซ แดท เดอะ แฟมอิลิ เม็น วิล เนฝเออะ รีช เดอะ แรพเพอ ซแทนเอิด หวีบ เนฝเออะ rapped บิโฟ ซัดดน เอาทเบิซท)
มันชัดเจนที่ผู้ชายใน Family ไม่เคยถึงระดับของ rapper

We’ve never rapped before. [It’s obvious that the Family’s men will never Reach the rapper’s standard]
(หวีบ เนฝเออะ rapped บิโฟ [ อิทซ ออบเฝียซ แดท เดอะ แฟมอิลิ เม็น วิล เนฝเออะ รีช เดอะ แรพเพอ ซแทนเอิด ])
พวกเราไม่เคยแร็ปมาก่อน [มันชัดเจนที่ผู้ชายใน Family ไม่เคยถึงระดับของ rapper มาก่อน]

Don’t think that it’s that hard. [It’s obvious that the Family’s men will never Reach the rapper’s standard]
(ด้อนท์ ธิงค แดท อิทซ แดท ฮาด [ อิทซ ออบเฝียซ แดท เดอะ แฟมอิลิ เม็น วิล เนฝเออะ รีช เดอะ แรพเพอ ซแทนเอิด ])
อย่าคิดว่ามันยากแบบนั้นซิ [มันชัดเจนที่ผู้ชายใน Family ไม่เคยถึงระดับของ rapper มาก่อน]

They both Reach the corner in an instance
(เฑ โบธ รีช เดอะ คอเนอะ อิน แอน อีนซแท็นซ)
ทั้งคู่ไปถึงจุดกลับตัวแล้ว

REED [ON RECORDING]: Julia, it’s Reed. I’ve been trying to Reach you.
(รีด [ ออน เรคเอิดดิง ] : Julia , อิทซ รีด แอฝ บีน ทไรอิง ทู รี๊ช ยู)
รีด : จูเลีย, นี่รีดนะ ผมโทรหาคุณทั้งวันแล้วนะ

before we Reach our final destination of Los Angeles
(บีฟอร์ วี รี๊ช เอ๊า ไฟ๊น่อล เดซทิเนฌัน อ็อฝ โรซ Angeles)
ก่อนถึงจุดหมายสุดท้าย ที่ลอสแองเจลีส

and Reach out to big business like cigarette companies.
(แอนด์ รี๊ช เอ๊าท ทู บิ๊ก บีสเน็ซ ไล๊ค ซิกะเรท คอมเพนี่)
และออกไปอวยพรธุรกิจใหญ่อย่างบรรษัทบุหรี่

You can still Reach these companies.
(ยู แคน สทิลล รี๊ช ฑิส คอมเพนี่)
แต่คุณก็ยังเอื้อมไปถึงบรรษัทพวกนี้ได้

They’re sayin’ it will Reach us in few hours.
(เดรว เซย์อิน หนิด วิล รี๊ช อัซ ซิน ฟิว เอาเอ้อร์)
เขาว่าพายุจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมง

Let’s cooperate and find a way to Reach Kira!
(เล็ท โคอ๊อฟเพอเหรท แอนด์ ไฟนด์ อะ เวย์ ทู รี๊ช Kira !)
มาช่วยกันหาตัวคิระกันเหอะ

As you won’t remember, you can’t Reach the new owner
(แอส ยู ว็อนท รีเม๊มเบ่อร์ , ยู แค็นท รี๊ช เดอะ นิว โอนเออะ)
ถ้านายยังจำไม่ได้ นายก็เป็นเจ้าของคนใหม่ไม่ได้นะ

I mean, you Reach the peak of your success, and you only have one way to fall.
(ไอ มีน , ยู รี๊ช เดอะ พี๊ค อ็อฝ ยุร ซัคเซสส , แอนด์ ยู โอ๊นลี่ แฮ็ฝ วัน เวย์ ทู ฟอลล์)
คือว่า คุณไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตการงาน และต่อไปนี่้ก็คงจะมีแต่ร่วงลงมา

Alright, you’ll Reach on the route into the complex.
(ออลไร๊ท , โยว รี๊ช ออน เดอะ รู๊ท อิ๊นทู เดอะ คอมเพล็กซ์)
โอเค นายจะไปถึง ทางเข้าตึกนั้น

Honey, I can’t Reach any further and you can’t stay there.
(ฮั๊นนี่ , ไอ แค็นท รี๊ช เอ๊นี่ เฟ๊อร์เธ่อร์ แอนด์ ยู แค็นท สเทย์ แดร์)
ที่รัก สุดเอื้อมผมแล้วจะห้อยอยู่แบบนั้นไม่ได้นะ

You have to Reach out and grab me. You hear?
(ยู แฮ็ฝ ทู รี๊ช เอ๊าท แอนด์ แกร๊บ มี ยู เฮียร)
แกต้องหาทางและเอาฉันกลับขึ้นไปด้วย ได้ยินมั้ย?

I’m gonna Reach for you, all right? Yeah, yeah.
(แอม กอนนะ รี๊ช ฟอร์ ยู , ออล ไร๊ท เย่ , เย่)
ฉันต้องทำให้ได้วะเพื่อน โอเคนะ?

Yeah, I know. Word of that possibility had begun to Reach us.
(เย่ , ไอ โนว์ เวิร์ด อ็อฝ แดท พอซิบีลอิทิ แฮ็ด บิกัน ทู รี๊ช อัซ)
ใช่ เราทราบแล้ว ได้ยินมาหนาหูเหมือนกัน

And l want to Reach people on a personal level.
(แอนด์ แอล ว้อนท ทู รี๊ช พี๊เพิ่ล ออน อะ เพอซแน็ล เล๊เฝ่ล)
และชั้นอยากจะเข้าถึงผู้คน