Birds And The Bees แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Birds And The Bees แปลว่า

Birds And The Bees
(Birds And The Bees อ่านว่า เบิร์ด แอนด์ เดอะ บีสฺ)
Birds And The Bees แปลว่า การสืบพันธุ์ของมนุษย์ [idm.]

ตัวอย่างประโยค Birds And The Bees ภาษาอังกฤษ

You know, they teach the Birds And The Bees about me.
(ยู โนว์ , เด ที๊ช เดอะ เบิร์ด แซน เดอะ บี อะเบ๊าท มี)
ว่าไม่ได้ ฉันน่ะสุดยอดนักรักตัวจริงเสียงจริง