Big Bag แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Big Bag แปลว่า

Big Bag
(Big Bag อ่านว่า บิ๊ก แบ๊ก)
Big Bag แปลว่า กระเป๋าใบใหญ่

ตัวอย่างประโยค Big Bag ภาษาอังกฤษ

She brought her stupid bag with her. That Big Bag.
(ชี บรอท เฮอ สทิ๊วผิด แบ๊ก วิธ เฮอ แดท บิ๊ก แบ๊ก)
เธอเอากระเป๋ามากับเธอด้วย แล้วมันก็เป็นกระเป๋าที่ใหญ่จริงๆ