Berserk แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Berserk แปลว่า

Berserk
(Berserk อ่านว่า เบอะเซิค)
Berserk แปลว่า บ้าดีเดือด โกรธมาก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Berserk ภาษาอังกฤษ

A Berserk wave!
(อะ เบอะเซิค เวฝ !)
คลื่นที่บ้าคลั่ง