Benefaction แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Benefaction แปลว่า

Benefaction
(Benefaction อ่านว่า เบนิแฟคฌัน)
Benefaction แปลว่า การทำบุญ [n.]

ตัวอย่างประโยค Benefaction ภาษาอังกฤษ

with Benefaction from this room alone.
(วิธ เบนิแฟคฌัน ฟรอม ดิส รูม อะโลน)
แต่กับมาอยู่ในห้องนี้ห้องเดียว