Bearded แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bearded แปลว่า

Bearded
(Bearded อ่านว่า เบียร์ด)
Bearded แปลว่า มีหนวดมีเครา [adj.]

ตัวอย่างประโยค Bearded ภาษาอังกฤษ

She must be in love with a Bearded man and…
(ชี มัสท์ บี อิน ลัฝ วิธ อะ เบียร์ด แมน แอนด์)
เธอคงรักคนมีหนวดเคราและ…