Be Yourself แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Be Yourself แปลว่า

Be Yourself
(Be Yourself อ่านว่า บี ยุรเซลฟ)
Be Yourself แปลว่า เป็นตัวของตัวเอง [idm.]

ตัวอย่างประโยค Be Yourself ภาษาอังกฤษ

Just Be Yourself up here.
(จั๊สท บี ยุรเซลฟ อั๊พ เฮียร)
แค่เป็นตัวเองเท่านี้