Bathed แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bathed แปลว่า

Bathed
(Bathed อ่านว่า บ๊าทร)
Bathed แปลว่า ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา [adj.]

ตัวอย่างประโยค Bathed ภาษาอังกฤษ

is Bathed in a very expensive love charm,
(อีส บ๊าทร อิน อะ เฝ๊รี่ เอ็คซเพนซิฝ ลัฝ ชาร์ม ,)
อาบด้วยยาสเน่ห์อย่างดี