Baptism แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Baptism แปลว่า

Baptism
(Baptism อ่านว่า พาดิซึม)
Baptism แปลว่า การล้างบาป [n.]

ตัวอย่างประโยค Baptism ภาษาอังกฤษ

After being sea sick, he gets a snow Baptism
(อาฟเทอะ บีอิง ซี ซิค , ฮี เก็ท ซา ซโน baptism)
หลังจากเมาคลื่น เค้าได้รับการล้างบาปด้วยหิมะ…