Balance Out แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Balance Out แปลว่า

Balance Out
(Balance Out อ่านว่า บ๊าล่านซ์ เอ๊าท)
Balance Out แปลว่า ทำให้สมดุล [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Balance Out ภาษาอังกฤษ

Okay. It’ll Balance Out your emotions.
(โอเค อิว บ๊าล่านซ์ เอ๊าท ยุร อีโม๊ชั่น)
โอเค มันจะให้คุณปกติมากกว่านี้