Protect แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Protect แปลว่า

Protect
(Protect อ่านว่า โพรเท๊คท)
Protect แปลว่า ป้องกัน ปกป้อง สงวน [vt.]

ตัวอย่างประโยค Protect ภาษาอังกฤษ

I realized she doesn’t need an army to Protect her.
(ไอ รีแอะไลส ชี ดัสอินท นีด แอน อามิ ทู พโระเทคท เฮอ)
ฉันรู้ว่าเขาไม่ต้องการกองทัพ มาปกป้องเขา

I’ll Protect the kimchi.
(อิล พโระเทคท เดอะ kimchi)
ฉันดูแลกิมจิเอง

The world can now be at peace I’ll Protect the kimchi.
(เดอะ เวิลด แค็น เนา บี แอ็ท พีซ อิล พโระเทคท เดอะ kimchi)
สันติภาพมาสู่โลกแล้ว ฉันจะปกป้องกิมจิเอง.

It’s just my fahter and I work too hard to Protect Lucy to let some idiots come and ruin it all.
(อิทซ จัซท มาย fahter แอ็นด ดาย เวิค ทู ฮาด ทู พโระเทคท ลูซี่ ทู เล็ท ซัม อีดเอียท คัม แอ็นด รูอิน หนิด ออล)
ชั้นกับพ่อทำหน้าที่ปกป้องลูซี่อย่างหนักมาตลอด และจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาและทำลายมันหมดหรอก

I know you have your life mission to Protect Lissa,
(ไอ โนว์ ยู แฮ็ฝ ยุร ไล๊ฟ มิ๊ชชั่น ทู โพรเท๊คท Lissa ,)
ฉันรู้ว่าเธอมีภารกิจทั้งชีวิตเพื่อปกป้องลิซซ่า

can’t Protect a true sinner from a good lightning bolt?
(แค็นท โพรเท๊คท ดา ทรู ซีนเนอะ ฟรอม มา กู๊ด ไล๊ทนิ่ง โบ๊ลทฺ)
ไม่สามารถป้องกันตัณหาที่แท้จริงได้

I’ll Protect you. Roza?
(อิลล โพรเท๊คท ยู Roza)
ฉันจะปกป้องเธอ โรซ่าหรอ?

and other days I’m risking my neck to Protect you
(แอนด์ อ๊อเธ่อร์ เดย์ แอม ริกคิง มาย เน็ค ทู โพรเท๊คท ยู)
และอีกวันฉันต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเธอ

I was trying to Protect you.
(ไอ วอส ทไรอิง ทู โพรเท๊คท ยู)
ฉันพยายามปกป้องคุณ

To Protect himself. To Protect his son..
(ทู โพรเท๊คท ฮิมเซลฟ ทู โพรเท๊คท ฮิส ซัน)
เพื่อป้องกันตัวเขา ลูกเขา

He was gonna kill him. Oh, you tried to Protect your brother,
(ฮี วอส กอนนะ คิลล์ ฮิม โอ , ยู ทไร ทู โพรเท๊คท ยุร บร๊าเท่อรํ ,)
พ่อจัดการพี่แน่ คุณพยายามปกป้อง

you’re trying to Protect me and you’re worried about me.
(ยัวร์ ทไรอิง ทู โพรเท๊คท มี แอนด์ ยัวร์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท มี)
เลยอยาจะมาปกป้องผมใช่ไหม

Detective William James Taggart swore an oath to Protect and serve
(ดิเทคทิฝ วิลเลี่ยม เจม Taggart ซโว แอน โอธ ทู โพรเท๊คท แอนด์ เซิร์ฝ)
นักสืบวิลเลียม เจมส์ แทคการ์ท ได้ให้สัตย์สาบานว่าจะปกป้องและรับใช้

Can’t cut it down to Protect you. Not asking you to.
(แค็นท คัท ดิธ เดาน ทู โพรเท๊คท ยู น็อท อาคกิ้ง ยู ทู)
ไม่ได้ขอคุณอย่างนั้น

to Protect newly freed slaves.
(ทู โพรเท๊คท นยูลิ ฟรี สเล๊ฝ)
เพื่อคุ้มครองทาสที่เพิ่งได้อิสรภาพ

to the middle east to Protect the oil at its source.
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อี๊สท ทู โพรเท๊คท ดิ ออยล์ แอ็ท อิทซ ซ๊อร์ซ)
ส่งไปตะวันออกกลางเพื่อคุ้มครองแหล่งน้ำมัน

I see, a false name to Protect you from Kira
(ไอ ซี , อะ ฟอลซ เนม ทู โพรเท๊คท ยู ฟรอม Kira)
ฉันเข้าใจล่ะ,ชื่อปลอมสามารถป้องกันนายจากคิระได้

It’s to Protect thousands of people’s lives
(อิทซ ทู โพรเท๊คท เธ๊าซั่นด อ็อฝ พี๊เพิ่ล ไล้ฝ)
เพื่อปกป้องชิวิตคนอีกนับพัน

What are you doing in Mombasa? I need to Protect my investments.
(ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง อิน Mombasa ไอ นี๊ด ทู โพรเท๊คท มาย อินเฝซทเม็น)
คุณมาทำอะไรใน มอมบาซ่า? ผมมาเพื่อปกป้องการลงทุนของผม

I am here to Protect you. Look…
(ไอ แอ็ม เฮียร ทู โพรเท๊คท ยู ลุ๊ค)
ผมมาที่นี่เพื่อปกป้องคุณ นี่ไง

Mr. Fischer, I am here to Protect you in the event
(มีซเทอะ Fischer , ไอ แอ็ม เฮียร ทู โพรเท๊คท ยู อิน ดิ อีเฝ๊นท)
คุณฟิชเชอร์ ผมมาที่นี่เพื่อปกป้องคุณ

Accept the fact that you’re in a dream and I’m here to Protect you.
(แอ๊คเซพท เดอะ แฟคท แดท ยัวร์ อิน อะ ดรีม แอนด์ แอม เฮียร ทู โพรเท๊คท ยู)
ยอมรับก่อนว่าคุณอยู่ในฝัน และผมมาที่นี่เพื่อนปกป้องคุณ

I was sent here to Protect you in the event that extractors try to pull you into a dream.
(ไอ วอส เซ็นท เฮียร ทู โพรเท๊คท ยู อิน ดิ อีเฝ๊นท แดท extractors ธราย ทู พูลล ยู อิ๊นทู อะ ดรีม)
ผมถูกส่งมาปกป้องคุณ ที่จะสกัดคุณเข้าสู่ความฝัน

And I have to Protect the one thing that I can’t live without.
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ ทู โพรเท๊คท ดิ วัน ทริง แดท ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท)
ผมต้องปกป้องสิ่งเดียวที่ชีวิตนี้ขาดมันไม่ได้

I can’t Protect you out there.
(ไอ แค็นท โพรเท๊คท ยู เอ๊าท แดร์)
ออกไปเที่ยวผมคุ้มกันคุณไม่ได้