Bake Sale แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bake Sale แปลว่า

Bake Sale
(Bake Sale อ่านว่า เบ๊ก เซล)
Bake Sale แปลว่า ช่วงขายอาหารหรือขนมอบ [n.]

ตัวอย่างประโยค Bake Sale ภาษาอังกฤษ

Paleolithic Bake Sale.
(เพลิโอะลีธอิค เบ๊ก เซล)
ขายขนมของคนยุคหิน.