Back Onto แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Back Onto แปลว่า

Back Onto
(Back Onto อ่านว่า แบ็ค ออนทู)
Back Onto แปลว่า หันหลังให้กับ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Back Onto ภาษาอังกฤษ

into the limelight, Back Onto the winner’s podium.
(อีนทุ เดอะ ไลม์ไลท์ , แบ็ค ออนทู เดอะ วีนเนอะ โพเดียม)
ไปยังลำแสงสาดส่อง บนแท่นยืนปราศรัยของฤดูหนาว