Tomorrow แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Tomorrow แปลว่า

Tomorrow
(Tomorrow อ่านว่า ทูม๊อโร่ว)
Tomorrow แปลว่า วันพรุ่งนี้ [n. adv.]

ตัวอย่างประโยค Tomorrow ภาษาอังกฤษ

Really? How’s Tomorrow afternoon…
(ริแอ็ลลิ เฮา ทุมอโร แอฟเตอร์นูน)
จริงเหรอคะ พรุ่งนี้บ่าย

Honey, I do have to go into the office Tomorrow though.
(ฮันอิ , ไอ ดู แฮ็ฝ ทู โก อีนทุ ดิ ออฟฟิซ ทุมอโร โธ)
ที่รัก พรุ่งนี้ฉันต้องไปที่ออฟฟิซ ดังนั้น..

You’re leaving Tomorrow anyways!
(ยัวร์ ลีฝอิงส ทุมอโร เอนอิเว !)
ยังไงพรุ่งนี้เธอก็ต้องไปแล้วนนี่นา!

Get enough to eat for Tomorrow morning as well.
(เก็ท อินัฟ ทู อีท ฟอ ทุมอโร มอนิง แอ็ส เว็ล)
เอาไปเยอะๆเผื่อพรุ่งนี้เช้าด้วย

Would you like to have breakfast again Tomorrow morning, same time?
(วูด ยู ไลค ทู แฮ็ฝ บเรคฟัซท อะเกน ทุมอโร มอนิง , เซม ไทม)
คุณอยากมากินข้าวเช้าที่นี่พรุ่งนี้อีกมั้ย เวลาเดิม

Really? Yeah. Tomorrow and the next day…
(ริแอ็ลลิ เย่ ทุมอโร แอ็นด เดอะ เน็คซท เด)
จริงเหรอคะ จริงซิ ระเลงตามใจเลย

I just want to eat you up, Tomorrow and the next day, next day, next day…
(ไอ จัซท ว็อนท ทู อีท ยู อัพ , ทุมอโร แอ็นด เดอะ เน็คซท เด , เน็คซท เด , เน็คซท เด)
ชั้นอยากจะกินคุณจังเลยทั้งพรุ่งนี้ วันถัดไปและวันถัดไปอีก

No. No, it’s Gammy’s big birthday Tomorrow night. Big day for her.
(โน โน , อิทซ Gammys บิก เบริ์ดเดย์ ทุมอโร ไนท บิก เด ฟอ เฮอ)
เปล่า แมคคาทด์นี แมคคาทด์นี เหรอ

Her favorite bands playing there Tomorrow night.
(เฮอ เฟเฝอะริท แบ็นด พเลนิ่ง แดร์ ทุมอโร ไนท)
วงที่เธอชอบที่สุด จะแสดงคืนพรุ่งนี้

I’d like to discuss Tomorrow night with you. As you know, it’s the prom
(อาย ไลค ทู ดีซคัซ ทุมอโร ไนท วิฑ ยู แอ็ส ยู โน , อิทซ เดอะ พร็อม)
หนูอยากพูดเรื่องคืนพรุ่งนี้น่ะค่ะ พ่ออาจจะรู้แล้ว พรุ่งนี้เป็นงานพรอม

Lunch is the only time it can work out. You know. I’m free Tomorrow lunchtime.
(ลั้นช อีส ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ อิท แคน เวิ๊ร์ค เอ๊าท ยู โนว์ แอม ฟรี ทูม๊อโร่ว ลั้นไทม์)
ก็ได้แค่ตอนเที่ยงเวลาเดียวน่ะค่ะ แต่หนูว่างนะคะ เที่ยง พรุ่งนี้

See you Tomorrow night.
(ซี ยู ทูม๊อโร่ว ไน๊ท)
เจอกันคืนพรุ่งนี้

Until Tomorrow evening, Lawrence?
(อันทิล ทูม๊อโร่ว อี๊ฝนิ่ง , อเรนซ์)
จนกว่าจะถึงเย็นพรุ่งนี้.. ลอว์เร๊นซ์

so we can talk about it after I get all the basic functionality up Tomorrow night.
(โซ วี แคน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ แอ๊ฟเท่อร ไอ เก็ท ดอร์ เดอะ เบซอิค functionality อั๊พ ทูม๊อโร่ว ไน๊ท)
ดังนั้นนเราสามารถพูดรวมถึงการทำงานพื้นฐานในคืนพรุ่งนี้ได้

And It should be about 15 hours of coding so I’ll be busy Tomorrow night,
(แอนด์ ดิท เชิด บี อะเบ๊าท 15 เอาเอ้อร์ อ็อฝ codings โซ อิลล บี บี๊ซี่ ทูม๊อโร่ว ไน๊ท ,)
และมันน่าจะใช้เวลา 15 ชั่วโมงในการโค้ด เพราะฉะนั้นคืนพรุ่งนี้ฉันไม่ว่าง

I’m interviewing interns at 10 Tomorrow night in the CS lab.
(แอม อินเทอร์วิวลิง อีนเทิน แอ็ท เทน ทูม๊อโร่ว ไน๊ท อิน เดอะ CS แหล๊บ)
ฉันมีสัมภาษณ์งานคืนพรุ่งนี้ตอน 10 โมงที่ห้องแล็ป CS

It might enhance his study of the language. So Tomorrow night,
(อิท ไมท เอ็นแฮ๊นซ ฮิส สทีดดี้ อ็อฝ เดอะ แล๊งเควจ โซ ทูม๊อโร่ว ไน๊ท ,)
มันอาจทำให้เขาเรียนภาษา ได้ดีขึ้น ดังนั้นคืนพรุ่งนี้

but I feel I need to remind you that Tomorrow is Grayer’s birthday.
(บั๊ท ไอ ฟีล ไอ นี๊ด ทู รีไมนด์ ยู แดท ทูม๊อโร่ว อีส Grayers เบริ์ดเดย์)
แต่ฉันจำเป็นต้องมาเตือนเธอไว้ก่อน ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเกรเยอร์

By Tomorrow night, when those things come back,
(บาย ทูม๊อโร่ว ไน๊ท , เว็น โฑส ทริง คัม แบ็ค ,)
คืนพรุ่งนี้ พอแมลงนั่นกลับมา

Keep an eye on them Tomorrow and keep me posted.
(คี๊พ แอน อาย ออน เด็ม ทูม๊อโร่ว แอนด์ คี๊พ มี โพสท)
พรุ่งนี้ตามดูสองคนนี้ แล้วรายงานด้วยนะ

We’ll worry about Tomorrow later.
(เวลล ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว เลทเออะ)
เราจะห่วงเรื่องพรุ่งนี้กันทีหลัง

We will decide Tomorrow what we have to do about her.
(วี วิล ดีไซด์ ทูม๊อโร่ว ว๊อท วี แฮ็ฝ ทู ดู อะเบ๊าท เฮอ)
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่

You’re going to hold a press conference Tomorrow morning. Why?
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู โฮลด์ อะ เพรส คอนเฟอะเร็นซ ทูม๊อโร่ว ม๊อร์นิ่ง วาย)
คุณไปจัดงานแถลงข่าวพรุ่งนี้แล้วกัน ทำไม

Umm, I don’t know. All I know is I have to catch an Austrian Airlines flight Tomorrow morning at 9:30
(อืม , ไอ ด้อนท์ โนว์ ออล ไอ โนว์ อีส ซาย แฮ็ฝ ทู แค็ทช แอน ออซทเรียน แอร์ไลน์ ฟไลท ทูม๊อโร่ว ม๊อร์นิ่ง แอ็ท 9 : 30)
ไม่รู้สิ ที่ผมรู้คือผมต้องขึ้นเครื่อง ออสเตรเลียนแอร์ไลน์พรุ่งนี้เช้า 9 โมงครึ่ง

He’s passing through here too. He’s American. He’s going back home Tomorrow morning.
(อีส พาซซิง ทรู เฮียร ทู อีส อะเมริแค็น อีส โกอิ้ง แบ็ค โฮม ทูม๊อโร่ว ม๊อร์นิ่ง)
เขาผ่านมาที่นี่ เขาเป็นอเมริกัน เขากำลังจะกลับบ้านพรุ่งนี้เช้า