Averted แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Averted แปลว่า

Averted
(Averted อ่านว่า อะเฝิทเตด)
Averted แปลว่า ที่ทำให้เบนสายตาไป [adj.]

ตัวอย่างประโยค Averted ภาษาอังกฤษ

You just Averted a minor disaster.
(ยู จั๊สท อะเฝิท อะ ไม๊เน่อร์ ดิสแอ๊สเท่อร์)
เธอเพิ่งช่วยเขาไว้
You just Averted nuclear war!
(ยู จั๊สท อะเฝิท นยูคลิเออะ วอร์ !)
นายเพิ่งยุติสงครามนิวเคลียร์