Automaton แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Automaton แปลว่า

Automaton
(Automaton อ่านว่า ออทอมอะท็อน)
Automaton แปลว่า หุ่นยนต์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Automaton ภาษาอังกฤษ

Like an Automaton robot?
(ไล๊ค แอน ออทอมอะท็อน โรบ๊อท)
ทำงานเหมือนหุ่นยนต์แบบนั้น ?