Aspiring แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Aspiring แปลว่า

Aspiring
(Aspiring อ่านว่า แอสปายลิง)
Aspiring แปลว่า ที่ต้องการ ที่ปรารถนาให้ถึงจุดหมาย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Aspiring ภาษาอังกฤษ

Hi. Aspiring lyricist, actually.
(ไฮ Aspirings ลีลิคเซซ , แอคชัวลิ)
สวัสดีค่ะ ฉันอยากเป็นนักแต่งเพลง จริงแล้ว