Private แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Private แปลว่า

Private
(Private อ่านว่า ไพร๊เฝท)
Private แปลว่า เอกชน ส่วนบุคคล [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Private ภาษาอังกฤษ

1:1 Private tutoring Rip from head to tail with all your strength!
(1 : 1 พไรฝิท tutorings ริพ ฟร็อม เฮ็ด ทู เทล วิฑ ออล ยุร ซทเร็งธ !)
1;1 การติวแบบตัวต่อตัว ดึงจากหัวจรดหางด้วยพละกำลังทั้งหมดของคุณ!

It’s like she’s coaching him [1:1 Private tutoring] Rip from head to tail with all your strength!
(อิทซ ไลค ชี coachings ฮิม [ 1 : 1 พไรฝิท tutorings ] ริพ ฟร็อม เฮ็ด ทู เทล วิฑ ออล ยุร ซทเร็งธ !)
เหมือนเธอกำลังติวให้เค้าเลยล่ะ [1;1 การติวแบบตัวต่อตัว] ดึงจากหัวจรดหางด้วยพละกำลังทั้งหมดของคุณ!

1:1 Private tutoring It’s like she’s coaching him
(1 : 1 พไรฝิท tutorings อิทซ ไลค ชี coachings ฮิม)
1;1 การติวแบบตัวต่อตัว เหมือนเธอกำลังติวให้เค้าเลยล่ะ

Shaw’s Private quarters.
(Shaws พไรฝิท ควอเทอะ)
ที่ประจำการของ ชอว์

Excuse me, I have a Private plane out there.
(เอ็คซคยูซ มี , ไอ แฮ็ฝ อะ พไรฝิท พเลน เอาท แดร์)
โทษนะครับ ผมมีเครื่องบิน ส่วนตัวอยู่ข้างนอกนั่น

from the Private sector this entire operation
(ฟร็อม เดอะ พไรฝิท เซคเทอะ ดีซ เอ็นไทร ออเพอะเรฌัน)
จากภาคเอกชน ปฏิบัติการครั้งนี้

They only bite when you touch their Private parts.
(เฑ โอ๊นลี่ ไบท ฮเว็น ยู ทั๊ช แด พไรฝิท พาท)
พวกมันกัดก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสบริเวณสงวนของมัน

Sharks: They Only Bite When You Touch Their Private Parts.
(ฌาค : เฑ โอ๊นลี่ ไบท ฮเว็น ยู ทั๊ช แด พไรฝิท พาท)
ปลาฉลาม : พวกมันกัดก็ต่อเมื่อคุณสัมผัสของสงวนของมัน

I have an Indian wedding. And I have a Private party going on.
(ไอ แฮ็ฝ แอน อีนเดียน เว๊ดดิ้ง แอนด์ ดาย แฮ็ฝ อะ ไพร๊เฝท พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
ชั้นมีทั้งงานแต่งแล้วก็ปาร์ตี้ส่วนตัวด้วยนะ

What are you, a Private eye?
(ว๊อท อาร์ ยู , อะ ไพร๊เฝท อาย)
ไม่ใช่นักสืบเอกชน

Billy is a Private investigator. He used to be a cop.
(บีลลิ อีส ซา ไพร๊เฝท อินเฝซทิเกเทอะ ฮี ยู๊ส ทู บี อะ ค็อพ)
งั้นออกจากนี่,อย่าซีเรียส? แล้วคุณสองคนเจอกันได้ยังไง?

I got a former NYPD detective turned Private eye
(ไอ ก็อท ดา ฟ๊อร์เม่อร์ NYPD ดิเทคทิฝ เทิร์น ไพร๊เฝท อาย)
สนับสนุนการเงินจากนายกเทศมนตรี

that very same Private eye.
(แดท เฝ๊รี่ เซม ไพร๊เฝท อาย)
อธิบายให้ผมฟังหน่อย,บิลลี่

This is a Private company.
(ดิส ซิส ซา ไพร๊เฝท คัมพะนิ)
นี่เป็นบริษัทเอกชน

and we reduced those to Private property.
(แอนด์ วี รีดิ๊ว โฑส ทู ไพร๊เฝท พร๊อพเพอร์ที่)
มาจำกัดให้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล

and if you like Private taking of the commons.
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล๊ค ไพร๊เฝท เทคอิง อ็อฝ เดอะ ค๊อมมอน)
เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล

puts a fence around it and declares it Private property?
(พุท ซา เฟ้นซ อะราวนฺดฺ ดิท แอนด์ ดีแคล์ ซิท ไพร๊เฝท พร๊อพเพอร์ที่)
เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน?

Fire fighters started as Private companies
(ไฟเออะร ไฟทเออะ สท๊าร์ท แอส ไพร๊เฝท คอมเพนี่)
ในยุคเริ่มแรก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นบริษัทเอกชน

It sounds like you’re advocating Private ownership
(อิท ซาวน์ด ไล๊ค ยัวร์ advocatings ไพร๊เฝท โอนเออะฌิพ)
ฟังดูเหมือนคุณสนับสนุนการแปรรูป

This is my Private space.
(ดิส ซิส มาย ไพร๊เฝท สเพ๊ซ)
นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผม

So, now we’re trapped in Fischer’s mind battling his own Private army…
(โซ , นาว เวีย แทร๊พ อิน Fischers ไมนด์ แบททลิง ฮิส โอว์น ไพร๊เฝท อามิ)
ตอนนี้เราติดอยู่ในจิตของฟิสเชอร์ ต่อสู้กับกองกำลังของเขา

As in, enhanced soldiers, Private armies, and Tony is…
(แอส ซิน , เอ็นแฮ๊นซ โซ๊ลเจ้อร์ , ไพร๊เฝท อาร์มีสฺ , แอนด์ โทนี่ อีส)
ฉันใช้พัฒนากำลังพลสร้างกองทัพส่วนตัวซึ่ง โทนี่เขา..

We’ve been investigating a Private security contractor
(หวีบ บีน investigatings อะ ไพร๊เฝท ซิคยูริทิ ค็อนทแรคเทอะ)
เราสืบสวนบริษัท รปภ.

Beverly Hills Hotel, Private limousine.
(เบฝเวอรี ฮิลล์ โฮเท็ล , ไพร๊เฝท ลีมอุสีน)
โรงแรมเบเวอร์ ฮิลล์ รถลิมูซีนส่วนตัว

Students are required to respect public and Private ownership.
(ซทยูเด็นท แซร์ รีไควร์ ทู เรสเพ๊คท พับลิค แอนด์ ไพร๊เฝท โอนเออะฌิพ)
นักเรียนจะต้องให้ความเคารพ กรรมสิทธิ์และความเป็นส่วนตัว