View แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

View แปลว่า

View
(View อ่านว่า ฝิว)
View แปลว่า มองที่ มุมมอง [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค View ภาษาอังกฤษ

The beautiful View on top of Daeam Mountain in Hapcheon…
(เดอะ บยูทิฟุล ฝยู ออน ท็อพ อ็อฝ Daeam เมานทิน อิน Hapcheon)
วิวที่สวยงามบนยอดภูเขา Daeam ใน ฮับชอน

A panoramic View of Hapcheon at one glance…
(อะ แพโนะแรมอิค ฝยู อ็อฝ Hapcheon แอ็ท วัน กลานซ)
ทิวทัศน์ที่กว้างของฮับชอน…

When I View this as part of the audience
(ฮเว็น นาย ฝยู ดีซ แอ็ส พาท อ็อฝ ดิ ออเดียนซ)
ตอนที่ผมเป็นแค่คนดู

Look, Jongkook ah, use your small eyes to View the world.
(ลุค , Jongkook อา , ยูซ ยุร ซมอล ไอ ทู ฝยู เดอะ เวิลด)
ดูสิ,จองกุก, ใช้ตาเล็กๆของคุณในการมองดูโลก

The beautiful winter View of the northeast town
(เดอะ บยูทิฟุล วีนเทอะ ฝยู อ็อฝ เดอะ น็อทอีธ ทาวน์)
บรรยากาศที่สวยงามของหน้าหนาวในเมืองตะวันออกเฉียงเหนือ

to make an adjustment in the way that I View the world.”
(ทู เม้ค แอน แอะจัซทเม็นท อิน เดอะ เวย์ แดท ไอ ฝิว เดอะ เวิลด ”)
เพื่อสร้างการปรับเปลื่ยนวิถีทาง ในการมองโลกของฉัน

but her fourteen year old self might View it differently.
(บั๊ท เฮอ โฟทีน เยียร์ โอลด์ เซลฟ์ ไมท ฝิว อิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
แต่ว่าตัวตนในวัย 14 ปีของแกอาจเห็นต่างออกไป

I can’t believe your world View is this dark.
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยุร เวิลด ฝิว อีส ดิส ด๊าร์ค)
ชั้นไม่อยากเชื่อ คุณจะมองโลกในแง่ร้าย

The only View that I am interested in..
(ดิ โอ๊นลี่ ฝิว แดท ไอ แอ็ม อิ๊นเทรสท อิน)
วิวเดียวตอนนี้ที่ผมสนใจคือใน…

is nearly the same as my View on justice
(อีส เนียลิ เดอะ เซม แอส มาย ฝิว ออน จัสติกส)
มันใกล้เคียงกับภาพที่ฉันเห็นมันสมเหตุสมผล

I slightly obnoxious that they only let you View one picture at a time…
(ไอ ซไลทลิ อ็อบนอคฌัซ แดท เด โอ๊นลี่ เล็ท ยู ฝิว วัน พิ๊คเจ้อร์ แอ็ท ดา ไทม์)
ผมรังเกียจเล็กน้อยที่พวกเขาให้คุณเข้าไปดูรูปได้ทีละรูป

A place that you View picture and go share with your social life.
(อะ เพลส แดท ยู ฝิว พิ๊คเจ้อร์ แอนด์ โก แชร์ วิธ ยุร โซแฌ็ล ไล๊ฟ)
ที่คุณสามารถดุมันได้และแชร์กับเพื่อนของพวกคุณ

I must confess, the View from where I sit has been rather grey.
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส , เดอะ ฝิว ฟรอม แวร์ ไอ ซิท แฮ็ส บีน ร๊าเธ่อร์ เกรย์)
ฉันต้องสารภาพว่า ภาพที่มองเห็นจากตรงนี้ ไม่สดใสเลย

I have in View those objects
(ไอ แฮ็ฝ อิน ฝิว โฑส อ๊อบเจ็คท)
ในความคิดของฉัน ความคิดเห็นเหล่านั้น

You have a better View from the beach front.
(ยู แฮ็ฝ อะ เบ๊ทเท่อร์ ฝิว ฟรอม เดอะ บีช ฟร๊อนท)
ทางโน้นวิวสวยกว่า

How is the View from LSA Holdings? Restricted.
(ฮาว อีส เดอะ ฝิว ฟรอม LSA โฮลดิง เร้สทริคท)
แล้วข้อมูลบริษัท LSA เป็นไง คุมเข้ม

I have a very jaundiced (bitter) View of life.
(ไอ แฮ็ฝ อะ เฝ๊รี่ จอนดิซ [ บิ๊ทเท่อร์ ] ฝิว อ็อฝ ไล๊ฟ)
ผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายสักหน่อย

And one of these View graphs caught my attention.
(แอนด์ วัน อ็อฝ ฑิส ฝิว กรัฟ คอท มาย แอ็ทเทนฌัน)
หนึ่งในภาพเหล่านี้ทำให้ผมสนใจ

Or a matter of changing how you View things.
(ออ รา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เช้งจิ้นส ฮาว ยู ฝิว ทริง)
ไม่ก็ เธอมีแง่คิดที่จะเปลี่ยนอย่างไร

In my opinion, in my View come. Is brain within almost full feelings.
(อิน มาย โอะพีนยัน , อิน มาย ฝิว คัม อีส เบรน วิธอิน อ๊อลโมสท ฟูล ฟีลอิง)
จากความคิดเห็นและมุมมองของฉัน ในสมองเก็บจะเต็มไปด้วยความรู้สึก

Only left Next three days. To give other people. In my opinion, in my View come very to do with difficulty.
(โอ๊นลี่ เล๊ฟท เน๊กซท ทรี เดย์ ทู กี๊ฝ อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล อิน มาย โอะพีนยัน , อิน มาย ฝิว คัม เฝ๊รี่ ทู ดู วิธ ดีฟฟิคัลทิ)
เหลืออีกแค่ 3 วัน จากที่ฉันเห็น มอบหมายมันให้คนอื่นอาจจะยากมาก

You know, you got a pretty nice View here.
(ยู โนว์ , ยู ก็อท ดา พริ๊ทที่ ไน๊ซ์ ฝิว เฮียร)
ที่นี้วิวสวยดีนะ

me in your rear View mirror. You have changed cars.
(มี อิน ยุร เรียร์ ฝิว มิเร่อร์ ยู แฮ็ฝ เช้งจํ คารํ)
ถ้าดูจากกระจกส่องหลัง นายเปลี่ยนรถ

It was blocking my View to the kitchen.
(อิท วอส บลอคกิ้ง มาย ฝิว ทู เดอะ คิ๊ทเช่น)
มันบังวิวห้องครัว

concerning lyrics that some View as demeaning to the elderly.
(ค็อนเซอนิง ลีริค แดท ซัม ฝิว แอส demeanings ทู ดิ เอลเดอะลิ)
เกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ไปกระทบใจผู้หลักผู้ใหญ่