Green แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Green แปลว่า

Green
(Green อ่านว่า กรีน)
Green แปลว่า สีเขียว [adj. n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Green ภาษาอังกฤษ

Now this is your Green room.
(เนา ดีซ ซิส ยุร กรีน รุม)
นี่คือห้องพักผ่อนของท่านครับ

Abundant Green scenery in July…
(อะบันแด็นท กรีน ซีนเออะริ อิน จูไล)
วิวที่เขียวขจีในเดือนกรกฎาคม…

With the wind rushing against his body… Abundant Green scenery in July…
(วิฑ เดอะ วินด รูซชิง อะเกนซท ฮิส บอดอิ อะบันแด็นท กรีน ซีนเออะริ อิน จูไล)
ด้วยแรงลมที่ปะทะกับร่างกายของเขา… วิวที่เขียวขจีในเดือนกรกฎาคม…

I have Green cards.
(ไอ แฮ็ฝ กรีน คาด)
ผมมีบัตรเขียว(กรีนการ์ด)

I have a Green card for my boys and me.
(ไอ แฮ็ฝ อะ กรีน คาด ฟอ มาย บอย แซน มี)
ฉันมีใบเขียวสำหรับ ตัวฉันกับลูก ๆ

Get back with the other Green cards,
(เก็ท แบ็ค วิฑ ดิ อัฑเออะ กรีน คาด ,)
กลับไปรวมกัลพวกถือใบเขียว

All Green card holders
(ออล กรีน คาด โฮลเดอะ)
ให้ผู้ถือบัตรเขียวทุกท่าน

Your eyes have a little Green in them.
(ยุร ไอ แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล กรีน อิน เฑ็ม)
ตานายนี่สีเขียวนิดๆด้วยนี่

It’s a lot of Green grass..
(อิทซ ซา ล็อท อ็อฝ กรีน กราซ)
มีคนอยู่เยอะ

for being Green Yes. Exactly.
(ฟอร์ บีอิง กรีน เย็ซ เอ็กแสคทลิ)
มาทำให้เป็นสีเขียว ใช่ ถูกเผงเลย

Well, I think I could go for some of that nice Green tea.
(เวลล , ไอ ทริ๊งค ไอ เคิด โก ฟอร์ ซัม อ็อฝ แดท ไน๊ซ์ กรีน ที)
ผมคิดว่าผมพร้อมจะ ดื่มชาเขียวหอมๆนั่นแล้วล่ะ

Pleasure to see you again. Rod Green from marketing.
(พเลฉเออะ ทู ซี ยู อะเกน ร็อด กรีน ฟรอม มาเค็ทนิ่ง)
ยินดีที่ได้พบกันอีก ผมร็อด กรีน จากฝ่ายการตลาด

I’m sorry, who did you say you were? Rod Green from marketing.
(แอม ซ๊อรี่ , ฮู ดิด ยู เซย์ ยู เวอ ร็อด กรีน ฟรอม มาเค็ทนิ่ง)
ขอโทษครับ คุณว่าคุณเป็นใครนะ? รอด กรีท จากฝ่ายการตลาด

Look around you. The costumes, Green screen.
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู เดอะ คอซทยูม , กรีน สครีน)
ดูรอบๆนี่สิ คอมตูมเอ่ย กรีนสกรีนเอ่ย

She only wants Green vegetables and broth.
(ชี โอ๊นลี่ ว้อนท กรีน เฝ๊จทะเบิ้ล แซน บร็อธ)
เธอต้องการผักสีเขียวและน้ำซุป

I miss her Green hills so.
(ไอ มิซ เฮอ กรีน ฮิลล์ โซ)
ฉันคิดถึงทุ่งหญ้าสีเขียว

I’m sure the Green Goblin can fucking afford some more bacon.
(แอม ชัวร์ เดอะ กรีน กอบลิน แคน ฟัคอิง แอฟฟอร์ด ซัม โม บาคอน)
ฉันมั่นใจโคตรว่ากรีนก็อบลินแม่งประทานเบคอนมาให้อีกแน่

Where the fuck was that in Green Hornet, huh?
(แวร์ เดอะ ฟัค วอส แดท อิน กรีน ฮอเน็ท , ฮู)
กรีนฮอร์เน็ตแม่งอยู่ที่ไหนฟะ?

He’s the guy in the Green car. Yeah.
(อีส เดอะ กาย อิน เดอะ กรีน คารํ เย่)
คนที่ขับรถสีเขียวเหรอ ใช่ครับ

I’ll lend you my Green slippers! They were mine.
(แอล เล็นด ยู มาย กรีน ซลีพเพอะ ! เด เวอ ไมน์)
ฉันจะให้เธอยืมรองเท้าสลิปเปอร์เขียว ม้นของฉัน

Since the 21st century, everything can be raised in Green houses.
(ซิ๊นซ เดอะ 21st เซ๊นจูรี่ , เอ๊วี่ติง แคน บี เร้ส อิน กรีน เฮ้าส)
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 , ทุกๆสิ่งก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ในเรือนกระจก

Poised. The girl in the Green scarf.
(พอยส เดอะ เกิร์ล อิน เดอะ กรีน ซคาฟ)
เตรียมพร้อม หญิงสาวในผ้าพันคอสีเขียว

The Green scarf, please.
(เดอะ กรีน ซคาฟ , พลีซ)
ผ้าพันคอสีเขียวค่ะ

The Girl in the Green Scarf. Thank you.
(เดอะ เกิร์ล อิน เดอะ กรีน ซคาฟ แธ๊งค์ ยู)
ฆยิงสาวในผ้าพันคอสีเขียว ขอบคุณมาก

I’ll tell you what, I have now. Thanks, Mrs. Green Scarf.
(แอล เทลล ยู ว๊อท , ไอ แฮ็ฝ นาว แธ๊งค์ , มีซซิซ กรีน ซคาฟ)
ฉันจะบอกอะไรให้.ฉันมีแล้วตอนนี้ ขอบคุณ. คุณผ้าพันคอสีเขียว