Male แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Male แปลว่า

Male
(Male อ่านว่า เมล)
Male แปลว่า ผู้ชาย [adj. n. prf.]

ตัวอย่างประโยค Male ภาษาอังกฤษ

he is the alpha Male of the pack…
(ฮี อีส ดิ alpha เมล อ็อฝ เดอะ แพ็ค)
เขาตอบถูก ดี ดี ดี

Good humoured Male senior “I’m always like this”
(กุด ฮยูเมอะ เมล ซีนเยอะ แอม ออลเว ไลค ดีซ)
รุ่นพี่ที่มีอารมณ์ขัน “ฉันก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละ”

Just now who said that I overdid the Male ranking?
(จัซท เนา ฮู เซ็ด แดท ไอ โอเฝอะดิด เดอะ เมล rankings)
เมื่อกี้นี้ใครพูดว่า ฉันทำเกินไปกับการจัดอับดับผู้ชายนะ?

You are our Male representative!
(ยู อาร์ เอ๊า เมล เรพริเสนทะทิฝ !)
นายคือตัวแทนของพวกผู้ขาย

Their tusks. Also their Male parts can get pretty gigantic.
(แด ทัซค ออลโซ แด เมล พาท แค็น เก็ท พรีททิ ไจแกนทิค)
เขี้ยวยาวก็ใช่ และก็ส่วนที่เป็นชายของมัน สามารถขยายได้ใหญ่มาก

I guess in this society, being Male and an asshole makes you worthy of our time.
(ไอ เก็ซ ซิน ดีซ โซะไซเอะทิ , บีอิง เมล แอ็นด แอน แอสโฮล เมค ยู เวอฑิ อ็อฝ เอ๊า ไทม)
สงสัยว่าในสังคมสมัยนี้การเป็นเพศชายงี่เง่า ทำให้เป็นคนน่านับถือสินะ

Female Male together.
(ฟีเมล เมล ทุเกฑเออะ)
ผู้หญิงและผู้ชายต้องแร็ปด้วยกัน

Where a hybrid breed of mutant Male savages…
(แวร์ อะ ไฮ๊บริด บรีด อ็อฝ mutant เมล แซเหวจ)
ซึ่งมีสายพันธุ์เลือดผสมของคนป่าเพศชายที่กลายพันธุ์

In a world where a hybrid breed of mutant Male savages
(อิน อะ เวิลด แวร์ อะ ไฮ๊บริด บรีด อ็อฝ mutant เมล แซเหวจ)
ในโลกใบหนึ่งซึ่งมีสายพันธุ์เลือผสม ของคนป่าเพศชายที่กลายพันธุ์

I’m sorry. He’s got a Male dominance thing.
(แอม ซ๊อรี่ อีส ก็อท ดา เมล ดอมอิแน็นซ ทริง)
แย่มาก ,ขอโทษที

Hiring an archaically superficial reflection of the Male fantasy?
(Hirings แอน archaically ซยูเพอะฟีฌแอ็ล ริฟเคลฌัน อ็อฝ เดอะ เมล แฟนทะซิ)
ถ้าเราดูอย่างผิวเพิน จะทำยังไงให้ผู้ชายมันมีความรู้สึกมั่ง

Annie’s voice: Male monogamy remains an elusive,
(แอนนี่ ว๊อยซ์ : เมล โมะนอกอะมิ รีเมน แอน อิลยูซิฝ ,)
ผู้ชายรักเดียวใจเดียวคงหายาก

I think Junjin is complicated when it comes to a Male female relationship.
(ไอ ทริ๊งค Junjin อีส ค๊อมพลิเขท เว็น หนิด คัม ทู อะ เมล ฟี๊เมล ริเลฌันฌิพ)
ฉันคิดว่าจุนจินทำตัวซับซ้อนเมื่อเขามีความสัมพันธ์แบบชาย หญิง

No, then its like some Male fantasy. Meet a french girl on a train,
(โน , เด็น อิทซ ไล๊ค ซัม เมล แฟนทะซิ มี๊ท ดา ฟเร็นช เกิร์ล ออน อะ เทรน ,)
ไม่ มันเหมือนเรื่องแฟนตาซีของผู้ชายนะ เจอกับสาวฝรั่งเศสบนรถไฟ

I am Male though. Pick another one.
(ไอ แอ็ม เมล โธ พิค อะน๊าเทร่อร์ วัน)
แต่ผมเป็นผู้ชายนะ เลือกอันอื่นเถอะ

Is younger Male cousin via female line.
(อีส ยังเกอะ เมล เค๊าซิน ไฝอะ ฟี๊เมล ไลน์)
อ๊า เค้าเป็นญาติของฉัน

But great. Unexpectedly is pond seonbae younger Male cousin via female line.
(บั๊ท เกรท อะเน็คซเพคทิดลิ อีส พ็อนด seonbae ยังเกอะ เมล เค๊าซิน ไฝอะ ฟี๊เมล ไลน์)
แต่ฉันไม่เข้าใจ เค้ากลายมาเป็นญาติของรุ่นพี่จี

Together live. Male female between.
(ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล้ฝ เมล ฟี๊เมล บีทะวีน)
อยู่ด้วยกันกับเธอ ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน

He is me younger Male cousin via female line.
(ฮี อีส มี ยังเกอะ เมล เค๊าซิน ไฝอะ ฟี๊เมล ไลน์)
เค้าเป็นญาติของฉัน

His ideas about the Male preoccupation with size might be of particular interest to you.
(ฮิส ไอเดีย อะเบ๊าท เดอะ เมล พริออคิวเพฌัน วิธ ไซ๊ซ ไมท บี อ็อฝ พาร์ทิ๊คิวล่าร์ อิ๊นเทรสท ทู ยู)
ความคิดเขาเรื่องชายที่วุ่นกับขนาด อาจทำให้คุณสนใจบ้างก็ได้

Two stowaways… adult Male and a five year old girl.
(ทู ซโทอะเว อะดั๊ลท เมล แอนด์ อะ ไฟฝ เยียร์ โอลด์ เกิร์ล)
ลักลอบเดินทางสองคน…ผู้ชาย กับเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ

I heard you beat up the Male students again?
(ไอ เฮิด ยู บีท อั๊พ เดอะ เมล ซทยูเด็นท อะเกน)
ได้ยินว่าเธอสู้ชนะนักเรียนชายอีกแล้ว?

the Male and female Tributes
(เดอะ เมล แอนด์ ฟี๊เมล ทริบิ้วท)
เครื่องบรรณาการชายและหญิง

The Male Tribute from District 1 2.
(เดอะ เมล ทริบิ้วท ฟรอม ดิ๊สทริคท 1 2)
บรรณาการชายจากเขต 12…

female to Male transmissions through normal
(ฟี๊เมล ทู เมล ทแร็นซมีฌอัน ทรู น๊อร์มอล)
การแพร่เชื้อจากหญิงสู่ชาย