Rice แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rice แปลว่า

Rice
(Rice อ่านว่า ไร๊ซ์)
Rice แปลว่า ข้าว [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Rice ภาษาอังกฤษ

It would be perfect with hot Rice [Praise just stumbles out]
(อิท วูด บี เพ๊อร์เฟ็คท วิฑ ฮ็อท ไรซ [ พเรส จัซท แสตมเบิล เอาท ])
มันจะอร่อยมากๆ ถ้ากินกับข้าวร้อนๆ [ชื่นชมกันยกใหญ่]

Hyung! I’ll eat the Rice and the bowl it comes in!
(Hyung ! อิล อีท เดอะ ไรซ แอ็นด เดอะ โบล อิท คัม ซิน !)
ฮยอง ผมจะกินแค่ข้าวในชามพอ

This is the first time seeing Sooro hyung put his Rice in the stew
(ดีซ ซิส เดอะ เฟิซท ไทม ซีอิง Sooro hyung พัท ฮิส ไรซ อิน เดอะ ซทยู)
เป็นครั้งแรกที่เห็นพี่ซูโรเอาข้าวใส่ลงไปในสตู

Wheat Rice cake.
(ฮวีท ไรซ เคค)
เค้กข้าวสาลี

Mixing Rice flour and wheat to a dough and putting in Japanese mugwort, what kind of Rice cake do you get?
(มิคซทิง ไรซ ฟเลาร แอ็นด ฮวีท ทู อะ โด แอ็นด พูทดิง อิน แจพะนิส mugwort , ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ไรซ เคค ดู ยู เก็ท)
ผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลีเป็นแป้งนิ่ม และใส่ไปในเหยือกน้ำเบียร์ที่ไม่ได้หมักของญี่ปุ่น เค้กข้าวแบบไหนที่คุณจะได้

How can a bean flour Rice cake have Japanese mugwort? Stupid~
(เฮา แค็น อะ บีน ฟเลาร ไรซ เคค แฮ็ฝ แจพะนิส mugwort Stupid~)
เค้กข้าวผสมแป้งถั่วจะไปมีเหยือกน้าเบียร์ที่ไม่ได้หมักของญี่ปุ่นได้ไง โง่จริง

Noona Is it delicious? Leave! You had Rice cake!
(Noona อีส ซิท ดิลีฌอัซ ลีฝ ! ยู แฮ็ด ไรซ เคค !)
โนอา ขอคุยกับแม่หน่อย

One bowl of Rice is gone like that
(วัน โบล อ็อฝ ไรซ อีส กอน ไลค แดท)
อยู่บนยอดเขานัมพัน อะไรนะ?

There was no Rice cake! Go back around!
(แดร์ วอส โน ไรซ เคค ! โก แบ็ค อะเรานด !)
นั่นคือ? ใช่แล้ว อาหารฝรั่งเศส

One bowl of Rice is gone like that Hyori tried too hard yesterday..due to the rap
(วัน โบล อ็อฝ ไรซ อีส กอน ไลค แดท Hyori ทไร ทู ฮาด เยซเทอะดิ ดยู ทู เดอะ แร็พ)
และอีกชาม

Only Rice all the time!
(โอ๊นลี่ ไรซ ออล เดอะ ไทม !)
ข้าวตลอด

You had Rice cake, didn’t you?!
(ยู แฮ็ด ไรซ เคค , ดิ๊นอิน ยู !)
นายมีเค้กข้าว,ใช่ไหมล่ะ?!

What Rice cake?
(ฮว็อท ไรซ เคค)
อะไร เค้กข้าว?

There’s Rice cake?
(แดร์ ไรซ เคค)
มีเค้กข้าว?

Where would there be Rice cake here?
(ฮแว วูด แดร์ บี ไรซ เคค เฮียร)
ไหนบอกว่ามีเค้กข้าวที่นี่?

We’re eating Rice that TOP scooped?
(เวีย อีสดิง ไรซ แดท ทูโอพี ซคูพ)
พวกเรากินข้าวที่ท็อปเป็นคนตัก

The Rice needs to be scooped and the soup is ready.
(เดอะ ไร๊ซ์ นี๊ด ทู บี ซคูพ แอนด์ เดอะ ซุพ อีส เร๊ดี้)
ต้องตักข้าว แล้วซุปก็เสร็จแล้ว

Get the Rice here!
(เก็ท เดอะ ไร๊ซ์ เฮียร !)
เอาข้าวมาตรงนี้หน่อย !!

Let’s use fermented bean paste and Rice then.
(เล็ท ยู๊ส เฟอเม็นท บีน เพซท์ แอนด์ ไร๊ซ์ เด็น)
แล้วถ้าใช้พวกถั่วหมักและข้าวล่ะ

Has the Rice been cooked?
(แฮ็ส เดอะ ไร๊ซ์ บีน คุ๊ค)
ข้าวสุกรึยัง

Should we leave some Rice and dishes?
(เชิด วี ลี๊ฝ ซัม ไร๊ซ์ แอนด์ ดิสชิด)
เราควรจะเหลืออาหารไว้มั้ย

would you rather have a Rice cake or a Big Mac?
(เวิด ยู ร๊าเธ่อร์ แฮ็ฝ อะ ไร๊ซ์ เค้ก ออ รา บิ๊ก แมค)
คุณจะเลือกอันไหนระหว่าง เค้กข้าว กับบิ๊กแม็ค

This is Rice wine from the North.
(ดิส ซิส ไร๊ซ์ ไวน์ ฟรอม เดอะ น๊อร์ธ)
ที่หมักจากข้าวจากทางฝั่งเหนือ