Range แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Range แปลว่า

Range
(Range อ่านว่า เร๊นจ)
Range แปลว่า พิสัย ขอบเขต ต่างกัน จัดแถว [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Range ภาษาอังกฤษ

and outlining a Range of offenses,
(แอ็นด outlinings อะ เรนจ อ็อฝ อ็อฟเฟนซ ,)
และวางกรอบการต่อสู้คดี

It’s in the Range Rover.
(อิทซ ซิน เดอะ เรนจ โรฝเออะ)
มันอยู่ในรถกระบะ

Hey, how’s it going with that virtual reality driving Range that you wanted to open?
(เฮ , ฮาว ซิท โกอิ้ง วิธ แดท เฝ๊อร์ช่วล ริแอลอิทิ ดรายวิง เร๊นจ แดท ยู ว้อนท ทู โอ๊เพ่น)
เอ้อ แล้วเรื่องสนามขับรถเสมือนจริง ที่คุณอยากจะเปิด… เป็นไงบ้าง?

But I don’t think the guy holdings a marlin at size of a Range rover.
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค เดอะ กาย โฮลดิง ซา มาลิน แอ็ท ไซ๊ซ อ็อฝ อะ เร๊นจ โรฝเออะ)
แต่ผมไม่คิดว่าผู้ชายที่ถือปลามาร์ลินตัวขนาดนั้นจะเป็นคนจัดการมันได้

No? You have a wide Range of interests?
(โน ยู แฮ็ฝ อะ ไวด์ เร๊นจ อ็อฝ อิ๊นเทรสท)
ไม่ใช่อย่างเดียวงั้นเหรอ คุณมีเทือกเขาที่สนใจมั้งมั้ย?

in the Wind River Range of Wyoming
(อิน เดอะ วินด ริ๊เฝ่อร์ เร๊นจ อ็อฝ Wyomings)
ในแม่น้ำวินด์ในเขตไวโอมิ่ง

This is the natural Range of variability for temperature in the oceans.
(ดิส ซิส เดอะ แนชแร็ล เร๊นจ อ็อฝ แฝริอะบีลอิทิ ฟอร์ เท๊มเพอเรเจ้อร อิน ดิ โอ๊เชี่ยน)
นี่คือช่วงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ของอุณหภูมิของมหาสมุทร

This is the Range that would be expected over the last 60 years,
(ดิส ซิส เดอะ เร๊นจ แดท เวิด บี เอ็กซเพ็คท โอ๊เฝ่อร เดอะ ล๊าสท 60 เยียร์ ,)
นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา

that long ago predicted this Range of temperature increase.
(แดท ลอง อะโก พรีดิ๊คท ดิส เร๊นจ อ็อฝ เท๊มเพอเรเจ้อร อิ๊นครีซ)
ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้

Oh, yeah. I go to this IittIe firing Range downtown,
(โอ , เย่ ไอ โก ทู ดิส IittIe ไฟเออะริง เร๊นจ ดาวน์ทาวน์ ,)
ใช่ มีสนามยิงปืนอยู่ในย่านธุรกิจ

I thought we could use it as a practice Range of sorts.
(ไอ ธอท วี เคิด ยู๊ส อิท แอส ซา แพร๊คทิ๊ซ เร๊นจ อ็อฝ ซ๊อร์ท)
ฉันคิดว่าเราคงใช้มันเป็นที่ฝึกฝนได้อย่างดี

because when they come back and find the Range says two, it’s not funny.
(บิคอส เว็น เด คัม แบ็ค แอนด์ ไฟนด์ เดอะ เร๊นจ เซย์ ทู , อิทซ น็อท ฟันนิ)
เพราะว่าเวลาเขากลับมาและ เห็นว่ารถวิ่งได้แค่สอง มันไม่ตลก

they are reduced now, to a full Range of cars,
(เด อาร์ รีดิ๊ว นาว , ทู อะ ฟูล เร๊นจ อ็อฝ คารํ ,)
ได้ลดจำนวนรถลง จากที่มีทุกขนาด

Cos every time I get in a Range Rover, I always think, No!
(คอซ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เก็ท อิน อะ เร๊นจ โรฝเออะ , ไอ ออลเว ทริ๊งค , โน !)
เพราะผมจะพูดทุกครั้งที่ นั่งเรนจ์ โรเวอร์ว่า ไม่

It’s five centimetres wider than a Range Rover.
(อิทซ ไฟฝ เซนทิมีเทอะ วายเดอร์ แฑ็น อะ เร๊นจ โรฝเออะ)
มันกว้างกว่าเรนจ์ โรเวอร์ ห้าเซนติเมตร

You see the Range on that thing?
(ยู ซี เดอะ เร๊นจ ออน แดท ทริง)
คุณเห็นไอ้นั่นหรือเปล่า

It will be within Range of you in 15 minutes.
(อิท วิล บี วิธอิน เร๊นจ อ็อฝ ยู อิน 15 มิ๊หนิท)
มันจะอยู่ในระยะของคุณใน 15 นาทีนี้

Make sure we stay in Range from Miller’s planet. You got it?
(เม้ค ชัวร์ วี สเทย์ อิน เร๊นจ ฟรอม มีลเลอะ แพล๊เหน็ท ยู ก็อท ดิธ)
กำหนดระยะให้อยู่ห่างจากดาวมิลเลอร์ เข้าใจมั้ย?

Okay then. You’re gonna have to take a long Range transmitter.
(โอเค เด็น ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เท้ค เก ลอง เร๊นจ ทแรนซมีทเทอะ)
ตกลงตามนี้ คุณต้องมีเครื่องส่งสัญญาณทางไกล