Create แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Create แปลว่า

Create
(Create อ่านว่า คริเอท)
Create แปลว่า สร้าง [vt.]

ตัวอย่างประโยค Create ภาษาอังกฤษ

because it would Create headlines
(บิคอส อิท วูด คริเอท เฮดไลน์)
เพราะมันสร้างหัวข้อข่าวได้

wouldn’t that only Create more sympathy for him than anything else?
(วูดดึ่น แดท โอ๊นลี่ คริเอท โม ซีมพะธิ ฟอ ฮิม แฑ็น เอนอิธิง เอ็ลซ)
เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ

they Create their own sets of meanings.
(เฑ คริเอท แด โอน เซ็ท อ็อฝ มีนนิง)
มันกลายเป็นสร้างนัยยะ ความหมายอีกแบบในสายตาคนชม

Spraying bug spray to Create a dreamy feel…
(Sprayings บัก ซพเร ทู คริเอท อะ ดรีมอิ ฟีล)
ฉีดสเปรย์กันแมลงเพื่อสร้างบรรยากาศชวนฝัน…

This dam project will Create many new jobs.
(ดีซ แด็ม พรอจเอ็คท วิล คริเอท เมนอิ นยู โจบ)
จะมีการสร้างเขื่อน ต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก

to Create a better life.
(ทู คริเอท อะ เบทเทอะ ไลฟ)
เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า

Oh my…Jaesuk is still able to Create a scandal using rap
(โอ มาย Jaesuk อีส ซทิล เอ๊เบิ้ล ทู คริเอท อะ ซแคนแด็ล ยูสซิง แร็พ)
โอ้ แจซอกยังสามารถสร้างความอื้อฉาวโดยการแร็ป

Making sure not to Create a big gap
(เมคอิง ฌุร น็อท ทู คริเอท อะ บิก แก็พ)
เพื่อให้ชัวร์อย่าสร้างช่องว่างที่ใหญ่เกินไป

Turn, turn, turn, turn [Making sure not to Create a big gap]
(เทิน , เทิน , เทิน , เทิน [ เมคอิง ฌุร น็อท ทู คริเอท อะ บิก แก็พ ])
เลี้ยว,เลี้ยว,เลี้ยว,เลี้ยว

And, he just got gambling legalized in New Jersey, to Create jobs.
(แอนด์ , ฮี จั๊สท ก็อท แกมบริง ลีแกะไลส อิน นิว เจอสิ , ทู คริเอท จ๊อบ)
ทำให้การพนันถูกกฏหมาย เพื่อสร้างงาน

And, Create thousands and thousands of jobs, for everyone!
(แอนด์ , คริเอท เธ๊าซั่นด แซน เธ๊าซั่นด อ็อฝ จ๊อบ , ฟอร์ เอ๊วี่วัน !)
และสร้างงานนับเป็นพันตำแหน่งให้กับทุกคน

and for them it is legitimate to Create terminator technology.
(แอนด์ ฟอร์ เด็ม อิท อีส ลีจิ๊ทิเหมท ทู คริเอท terminator เท็คนอลโอะจิ)
การสร้าง “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพชฌฆาต” เป็นสิ่งที่ชอบธรรม

We wanted Saddam to really Create problems
(วี ว้อนท แซดดาม ทู ริแอ็ลลิ คริเอท โพร๊เบล่ม)
อยากให้ซัดดัมสร้างปัญหาเสียจริง ๆ

And well Create permits for that amount
(แอนด์ เวลล คริเอท เพ๊อร์หมิท ฟอร์ แดท อะเม๊าท)
แล้วก็สร้างใบอนุญาตสำหรับปริมาณนี้ขึ้นมา

So you have to Create wants.
(โซ ยู แฮ็ฝ ทู คริเอท ว้อนท)
นั่นคือ คุณต้องสร้างความต้องการขึ้นมา

We have managed to Create alternatives
(วี แฮ็ฝ แม๊เหนจ ทู คริเอท อ็อลเทอนะทิฝ)
เราสามารถสร้างสรรค์ทางเลือกอื่น

We are going to Create systems that nourish the earth
(วี อาร์ โกอิ้ง ทู คริเอท ซิ๊สเท่ม แดท เน๊อริช ดิ เอิร์ทร)
เราจะสร้างระบบที่เกื้อหนุนโลก

and I want to Create an ideal world where there’s no crime
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู คริเอท แอน ไอดี๊ออล เวิลด แวร์ แดร์ โน ไคร์ม)
และชั้นต้องการสร้างโลกที่ปราศจากอาชญากร

You must accept Kira so we can Create a future together
(ยู มัสท์ แอ๊คเซพท Kira โซ วี แคน คริเอท อะ ฟิ๊วเช่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
เราต้องยอมรับคิระ เราจะได้สรางอนาคตร่วมกัน

And let’s Create a new world together!
(แอนด์ เล็ท คริเอท อะ นิว เวิลด ทูเก๊ทเธ่อร์ !)
และมาสาร้างโลกใหม่ด้วยกัน

“To Create an ideal world together.”
(ขาคู่To คริเอท แอน ไอดี๊ออล เวิลด ทูเก๊ทเธ่อร์ ขาคู่)
และสร้างโลกใหม่กับชั้น

To Create the new world
(ทู คริเอท เดอะ นิว เวิลด)
ถึงจะสร้างโลกใหม่

You consciously Create each aspect.
(ยู คอนฌัซลิ คริเอท อีช แอ๊สเพ็คท)
จิตสำนึกเธอออกแบบรายละเอียดของมัน

Now, this is where I need you. You Create the world of the dream.
(นาว , ดิส ซิส แวร์ ไอ นี๊ด ยู ยู คริเอท เดอะ เวิลด อ็อฝ เดอะ ดรีม)
โดยฉันให้เธอมาทำตรงนี้ เธอสามารถสร้างโลกแห่งความฝัน

That lets you Create closed loops. Like the Penrose Stairs.
(แดท เล็ท ยู คริเอท โคลส ลูพ ไล๊ค เดอะ Penrose สแทร์)
นั่นคือการสร้างจุดเชื่อม อย่างเช่น บันไดลวงเพนโรส