Wash แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Wash แปลว่า

Wash
(Wash อ่านว่า ว๊อช)
Wash แปลว่า ล้าง [n. adj. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Wash ภาษาอังกฤษ

Doing as Sooro says and going to Wash the pot
(ดูอิง แอ็ส Sooro เซ แซน โกอิ้ง ทู ว็อฌ เดอะ พ็อท)
ทำตามที่ซูโรสั่งและไปเทน้ำออก

Will Chun Hee Wash the radish well?
(วิล Chun ฮี ว็อฌ เดอะ แรดอิฌ เว็ล)
ชอนฮีจะล้างหัวไชเท้าได้ดีมั้ย?

And don’t Wash the rest with soap!!
(แอ็นด ด้อนท์ ว็อฌ เดอะ เร็ซท วิฑ โซพ ! !)
อย่าล้างมันด้วยสบู่นะ

How can we eat it if you Wash it with soap!!
(เฮา แค็น วี อีท ดิธ อิฟ ยู ว็อฌ อิท วิฑ โซพ ! !)
แล้วจะกินหัวไชเท้าที่ล้างด้วยสบู่ได้ยังไง!!

Such as using soap to Wash the radish.
(ซัช แอ็ส ยูสซิง โซพ ทู ว็อฌ เดอะ แรดอิฌ)
เช่นการล้างหัวไชเท้าด้วยสบู่

You didn’t Wash your face, huh?
(ยู ดิ๊นอิน ว็อฌ ยุร เฟซ , ฮู)
นายไม่ได้ล้างหน้าเหรอ เหอ?

Oppa, you wanted to Wash your feet, huh?
(Oppa , ยู ว็อนท ทู ว็อฌ ยุร ฟีท , ฮู)
พี่คะ พี่ต้องการล้างเท้าด้วยมั้ย?

It looks uncomfortable for Hyori to Wash with one hand…
(อิท ลุค uncomfortable ฟอ Hyori ทู ว็อฌ วิฑ วัน แฮ็นด)
มันดูค่อนข้างลำบากสำหรับฮโยริที่ล้างเท้าด้วยมือข้างเดียว…

I can just do this! [It looks uncomfortable for Hyori to Wash with one hand…]
(ไอ แค็น จัซท ดู ดีซ ! [ อิท ลุค uncomfortable ฟอ Hyori ทู ว็อฌ วิฑ วัน แฮ็นด ])
ชั้นก็ทำแบบนั้นได้ [มันดูค่อนข้างลำบากสำหรับฮโยริที่ล้างเท้าด้วยมือข้างเดียว…]

Hyung, we should Wash this first
(Hyung , วี ฌูด ว็อฌ ดีซ เฟิซท)
ฮยอง ,เราต้องไปล้างนี่ก่อน

Fine, go Wash it. I’m going to cook the meat
(ไฟน , โก ว็อฌ อิท แอม โกอิ้ง ทู คุ๊ค เดอะ มีท)
ดี , เอาไปล้างซะ เดี๋ยวฉันจะไปปรุงเนื้อ

We’ll just Wash this quickly and cook the meat
(เว็ล จัซท ว็อฌ ดีซ ควีคลิ แอ็นด คุ๊ค เดอะ มีท)
เราก็แค่ล้างมันแล้วก็ไปเอาเนื้อมาทำกับข้าว เร็วๆ

We really have to quickly Wash this
(วี ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ ทู ควีคลิ ว็อฌ ดีซ)
เราต้องรีบล้างอันนี้จริงๆนะ

Chunhee~ Wash this!
(Chunhee~ ว็อฌ ดีซ !)
ชอนฮี~ ล้างนี่ซะ!

You have to Wash them one by one!
(ยู แฮ็ฝ ทู ว็อฌ เฑ็ม วัน ไบ วัน !)
เธอควรจะล้างมันทีละอัน

Why do I have to Wash them one by one~
(ฮไว ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ว็อฌ เฑ็ม วัน ไบ one~)
แล้วทำไมฉันต้องล้างมันทีละอันด้วยล่ะ~

You should go Wash yourself off, okay?
(ยู ฌูด โก ว็อฌ ยุรเซลฟ ออฟฟ , โอเค)
แกควรไปล้างตัวเองซะ โอเค

Hey, Wash the chili! It’s washed.
(เฮ , ว็อฌ เดอะ ชิลลี่ ! อิทซ ว็อฌ)
เฮ้ย ขอบคุณนะเว่ย!

Should I Wash with this, then? Let’s not the waste the water. Just Wash with this.
(ฌูด ดาย ว็อฌ วิฑ ดีซ , เด็น เล็ท น็อท เดอะ เวซท เดอะ วอเทอะ จัซท ว็อฌ วิฑ ดีซ)
ให้ผมจบด้วยบางอย่างที่แฟนซีได้ไหม

Did you Wash it?
(ดิด ยู ว็อฌ อิท)
ล้างมันหรือยัง??

These, Wash them well. You have to take those off.
(ฑิส , ว็อฌ เฑ็ม เว็ล ยู แฮ็ฝ ทู เทค โฑส ออฟฟ)
นี่ ล้างดีๆน่ะ พี่ต้องถอดนี่ออก

We have the industrial world is a Wash in milk.
(วี แฮ็ฝ ดิ อินดัซทเรียล เวิลด อีส ซา ว๊อช อิน มิลค์)
โลกอุตสาหกรรมมีนมท่วมอยู่แล้ว

Finish sweeping, Wash your hands and help me with the table. C’mon!
(ฟิ๊หนิช ซวีพอิง , ว๊อช ยุร แฮนด์ แซน เฮ้ลพ มี วิธ เดอะ เท๊เบิ้ล ซีมอน !)
หยุดกวาดบ้าน ไปล้างมือ แล้วมาช่วยแม่จัดโต๊ะ .เร็วเข้า!

I need to Wash everything I own. Carol, could you have called?
(ไอ นี๊ด ทู ว๊อช เอ๊วี่ติง ไอ โอว์น แครัล , เคิด ยู แฮ็ฝ คอลลํ)
ฉันต้องซักทุกอย่างที่ฉันมี แครอล โทรมาบอกก่อนไมไ่ด้หรอ

to Wash down that dry ass Cinnamon Toast Crunch.
(ทู ว๊อช เดาน แดท ดราย อาซ ซีนนะมัน โท๊สท ครันช)
จะล้าง Cinnamon Toast Crunch ออกไป