Gimmick แปลว่า

พฤษภาคม 20, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Gimmick แปลว่า

Gimmick
(Gimmick อ่านว่า กิ๊มมิค)
Gimmick แปลว่า กลไก เคล็ดลับ กลเม็ด [n.]

ตัวอย่างประโยค Gimmick ภาษาอังกฤษ

You put the Gimmick aside for a second,
(ยู พุท เดอะ กิ๊มมิค อะไซ๊ดฺ ฟอร์ รา เซ๊คคั่น ,)
ใส่กลไกเป็นครั้งที่สอง